Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Pasažiera ABC: bagāža sabiedriskajā transportā

Pasažiera ABC: bagāža sabiedriskajā transportā

Bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanas kārtību autobusos nosaka MK Noteikumi Nr.599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”. 

•    Bagāžu nedrīkst novietot pasažieriem paredzētā vietā vai vietā, kur tā traucē citiem pasažieriem;
•    Pasažieris ir atbildīgs, lai bagāža būtu iesaiņota  pārvadāšanai un saglabāšanai atbilstošā iepakojumā; 

Par autobusā atstātu bagāžu vai citu mantu informāciju Jēkabpilī var saņemt pie dispečera pa tālruņiem 65237730, 29182383 un autoostā pa  tālruni  65231473, Preiļu filiālē - pie dispečera pa tālruni 65322117 un  autoostā pa tālruni 65322000.

Informāciju sagatavoja:
SIA "Jēkabpils Autobusu parks"