Jēkabpils skolēnu nodarbinātība 2020.gada vasaras brīvlaikā

Jēkabpils skolēnu nodarbinātība 2020.gada vasaras brīvlaikā

Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā katru gadu vasaras brīvlaikā pilsētas labiekārtošanas darbos tiek nodarbināti skolēni.

Skolēniem, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt labiekārtošanas darbos Jēkabpils pilsētā, ir iespēja pieteikties dalībai šajā pasākumā. Pieteikties dalībai pasākumā varēs 10.,11. un 12.februārī, ierodoties personīgi, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, Brīvības ielā 45, 1.stāvā, 104.kab., Komunālās saimniecības nodaļā:

10.februārī  no 13:00 līdz  17:00
11.februārī  no 14:00 līdz  17:00
12.februārī  no 14:00 līdz  17:00

Nodarbinātības periods ir vasaras brīvlaiks - no 1.jūnija līdz 31.augustam.  Katrs skolēns drīkst strādāt vienu mēnesi, pēc paša izvēles -  jūnijā, jūlijā vai augustā. 

Nodarbinātība tiek nodrošināta, ņemot vērā pieteikumu iesniegšanas secību.

Skolēnam nodarbinātību atsaka,  ja:
1)pieteikums iesniegts vēlāk nekā noteiktais pieteikuma termiņš;
2)Skolēns ir jaunāks par 15 gadiem vai vecāks par 20 gadiem;
3)Skolēns nemācās nevienā izglītības iestādē;
4)Skolēns nav deklarēts Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
5)pieteikumu skaits ir lielāks, nekā iespējamās darbavietas.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
Komunālās saimniecības  nodaļas vadītāja
Iveta Vārna