A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas vijoļspēles klases audzēkņu spožās uzvaras konkursos

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas vijoļspēles klases audzēkņu spožās uzvaras konkursos

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas vijoļspēles klases audzēkņu spožās uzvaras konkursos! VI Augusta Dombrovska konkursā Rīgā 1.vieta Elīnai Zvejniecei! Elīna saņēma arī balvu par labāko latviešu komponista skaņdarba atskaņojumu!

III Latgales jauno vijolnieku konkursā Ludzā divas 1.vietas – Elīnai Zvejniecei un Agnesei Korņejevai! III vieta – Otto Leišavniekam un atzinības raksts mazajai vijolniecei Margaritai Romanovskai!

Īpašs paldies skolotājiem Jeļenai Skurjatei, Ingus Grīnbergam un koncertmeistarēm Aļonai Vīndedzei, Ivetai Serkovai, Annai Korņejevai!

Apsveicam un lepojamies!  

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktore Smaida Ščerbicka