Pieejamas telpas ārsta privātparkses darbības nodrošināšanai

Pieejamas telpas ārsta privātparkses darbības nodrošināšanai

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā iznomāšanai pieejamas nedzīvojamās telpas Palejas ielā 9-18.

Pieejama telpu grupa, kadastra apzīmējums 56010012770001018.
Telpas būs pieejamas no 2020.gada marta/aprīļa. 
Telpu kopējā platība - 40,1 kv.m. Mērķis – ārsta privātprakses darbības nodrošināšana.

Par minēto  nedzīvojamo telpu iznomāšanas kārtību interesēties Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumu nodaļā Brīvības ielā 45, Jēkabpilī, 302. kabinetā vai pa tālruni 65207410.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Pašvaldības īpašumu nodaļa