Aicinām iedzīvotājus iesūtīt idejas pilsētas labiekārtošanai

Aicinām iedzīvotājus iesūtīt idejas pilsētas labiekārtošanai

Pagājušajā gadā Jēkabpilī tika īstenotas divas iedzīvotāju ierosinātas idejas pilsētas labiekārtošanai. Turpinot uzsākto iniciatīvu, aicinām iedzīvotājus līdz 30.martam iesūtīt idejas pilsētas publiskās teritorijas labiekārtošanai. Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā konkursam ieplānots finansējums 10 000 euro apmērā.

Konkursa mērķis – aicināt iedzīvotājus līdzdarboties un iesniegt idejas jaunam priekšlikumam Jēkabpils pilsētas publiskās teritorijas labiekārtošanai vai uzlabošanai

Piesakāmie objekti – konkursa ietvaros var pieteikt objektus, kuru būvniecība varētu tikt īstenota Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kuri ir saistīti ar pilsētas publiskās teritorijas labiekārtojuma uzlabošanu un sniedz labumu pēc iespējas plašākai sabiedrībai, piemēram –

  • publiski pieejamu atpūtas un sabiedrisko zonu, kā arī kultūrvēsturisku objektu atjaunošana un labiekārtošana;
  • publiski pieejamu bērnu rotaļu, sporta un aktīvās atpūtas objektu izveide un pilnveidošana;
  • jaunu vides objektu izveide;
  • citas investīcijas publiski pieejamā infrastruktūrā un/vai sabiedriski nozīmīgu problēmu risināšanai.

Pieteikumu iesniegšana – ieteicamie iesniegšanas materiāli idejai par objekta būvniecību, labiekārtošanu:

  • īss idejas apraksts par objektu, mērķauditorijas, kuru ir plānots sasniegt, raksturojumu.
  • shematisks plāns ar objekta novietojumu Jēkabpils pilsētā, vietas fotofiksācija;
  • ja iespējams, objekta vizuālais risinājums (skices, attēli, rasējumi utml);

Maksimālais finansējums viena projekta realizēšanai - 10 000 euro.

Pēc žūrijas vērtējuma, sabiedrībai balsošanai tiks nodoti 3 labāko pretendentu darbi, no kuriem tiks izraudzīts viens objekts, kuru Jēkabpils pilsētas pašvaldība realizēs pilsētvidē.

E-pasts pieteikumu iesūtīšanai: san@jekabpils.lv 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa