Pašvaldība aicina ārstniecības specialitātēs studējošos pieteikties stipendijai vai studiju maksas segšanai

Pašvaldība aicina ārstniecības specialitātēs studējošos pieteikties stipendijai vai studiju maksas segšanai

Lai sekmētu ārstniecības speciālistu piesaisti reģionam, Jēkabpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” kopš 2015.gada dod iespēju ārstniecības specialitātēs studējošajiem saņemt pašvaldības stipendiju.

Stipendijas apmērs pašlaik ir noteikts 295 euro mēnesī. Rezidenta stipendiju piešķir studentam sākot ar 4.kursu, kurš apgūst akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā kādā no Veselības ministrijas noteiktajām specialitātēm vai rezidentam, kurš ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības iestādi specialitātes iegūšanai.

Atsevišķos gadījumos Jēkabpils pilsētas pašvaldība var izskatīt arī iespēju segt studiju maksu. Studējošais vienlaicīgi var saņemt gan stipendiju, gan studiju maksas segšanu.

Ir noteiktas šādas atbalstāmās specialitātes stipendijas saņemšanai:

 • ķirurgs/traumatologs (vakanta 1 vieta);
 • ķirurgs (vakanta 1 vieta);
 • internists (vakanta 1 vieta);
 • kardiologs (vakanta 1 vieta);
 • anesteziologs/reanimatologs (vakanta 1 vieta);
 • pediatrs;
 • urologs (vakanta 1 vieta);
 • neirologs;
 • sporta ārsts;
 • dermatologs venerologs (vakanta 1 vieta);
 • radiologs - diagnosts (vakanta 1 vieta);
 • oftamologs;
 • otolaringologs;
 • laboratorijas ārsts (vakanta 1 vieta);
 • zobu higiēnists (vakanta 1 vieta);
 • zobārsts (vakanta 1 vieta);
 • ģimenes (vispārējās prakses) ārsts (vakanta 1 vieta);
 • endokrinologs (vakanta 1 vieta);
 • traumatologs, ortopēds.

 Lai varētu pretendēt uz stipendijas saņemšanu, pretendentam ir jāstudē kādā no augstākminētajām ārstniecības specialitātēm, vidējai atzīmei jābūt ne zemākai par 7, kā arī jāizrāda gatavība stāties darba tiesiskajās attiecībās ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" vai kādu no Jēkabpils pilsētas domes izveidotajām iestādēm un nostrādāt attiecīgajā ārstniecības specialitātē, par kuras apgūšanu saņemta stipendija vai mācību maksa, trīs gadus normālu darba laiku

Pašreiz  atbalstu saņem 12 speciālisti, kas studē dažādās atbalstāmajās specialitātēs, bet Jēkabpils slimnīcā jau strādā 5 speciālisti, kuri ir izmantojuši stipendiju programmas iespējas.

Jaunajiem speciālistiem, kas sāk darba gaitas Jēkabpils slimnīcā, nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta dzīvojamā platība, bērniem tiek nodrošināta vieta, kādā no pilsētas izglītības iestādēm (pirmsskolas vai vispārējās izglītības), kā arī ir iespēja izmantot visas tās priekšrocības, ko ikdienā izmanto Jēkabpils iedzīvotāji, piemēram, skolēniem bezmaksas sabiedriskais transports, brīvpusdienas līdz pat 9.klasei, pieejama un daudzveidīga interešu izglītība, plašas aktīvā sporta iespējas, daudzveidīgs kultūras pasākumu piedāvājums, sakopta un dinamiska pilsētvide, u.c.

Sīkāk ar stipendijas piešķiršanas noteikumiem var iepazīties: SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR PAŠVALDĪBAS STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANU

Sīkāk ar studiju maksas piešķiršanas noteikumiem var iepazīties: SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR STUDIJU MAKSAS PIEŠĶIRŠANU SPECIĀLISTU PIESAISTEI JĒKABPILS PILSĒTĀ

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa