Pašvaldības nedēļas plāns 02.03.- 08.03.

Pašvaldības nedēļas plāns 02.03.- 08.03.

2.martā
plkst.11.00 Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, tiksies ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālās nodaļas vadītāju Elvīru  Mantrovu un pārvaldes ekspertiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus saistībā ar Krustpils pils atjaunošanas darbu gaitu ES finansētajā projektā “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā”. 

3.martā
plkst.10.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks ik mēneša preses konference medijiem, kurā domes vadība sniegs atbildes uz žurnālistus interesējošajiem jautājumiem;

plkst.15.00 Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps Rīgā, Ekonomikas ministrijā, piedalīsies Latvijas-Krievijas Starpvaldību komisijas Reģionālās sadarbības darba grupas (RSDG) Latvijas puses pārstāvju sanāksmē. Sanāksme tiek rīkota, lai pārrunātu Latvijas – Krievijas Starpvaldību komisijas Reģionālās sadarbības darba grupas darba kārtībā iekļaujamos jautājumus un sagatavotos RSDG sēdei, kas plānota 19.martā Rīgā;

plkst.15.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120 (domes sēžu zālē) notiks zinātniski pētniecisko darbu konkursa noslēguma pasākums, kurā to autori uzstāsies ar darbu prezentācijām un tiks noskaidroti konkursa uzvarētāji. Labāko darbu autori saņems naudas balvas. Konkursa darbu vērtēšanas komisijas sastāvā: komisijas priekšsēdētājs- domes priekšsēdētājs A. Kraps , komisijas locekļi -domes priekšsēdētāja vietniece K. Ozola, pašvaldības izpilddirektors G. Gogulis, Izglītības pārvaldes vadītājs J. Līcis, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra vadītājs O. Elksnis.

4.martā
Jēkabpils pilsētas pašvaldība uzsākusi projekta “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” īstenošanu, kuru finansē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Projekta ietvaros no 4. līdz 8.martam plānota Jēkabpils pilsētas pašvaldības speciālistu vizīte Lielbritānijā. Delegācijas sastāvā - Domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece Sarmīte Safronova, Sociālā dienesta atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem vadītāja Ritma Rubina,  Jēkabpils uzņēmēju biedrības “Jēkabpils rezidence” valdes locekle Mārīte Pole un pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Aiga Sleže. Londonā plānota tikšanās ar Latvijas Republikas vēstniecības pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas skar remigrācijas jomu. Vizītes ietvaros plānota arī tikšanās ar latviešu biedrību Pīterboro pilsētā. Tikšanās laikā plānots apmeklēt latviešu skoliņu bērniem “Pūcītes akadēmija” un tikšanos ar latviešiem Pīterboro, lai informētu par Jēkabpils piedāvājumu remigrantiem, kā arī apspriestu jautājumus, kas skar tautiešu dzīvi ārzemēs.

5.martā
plkst. 14.00 pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis kā pašvaldības pārstāvis piedalīsies Jēkabpils Agrobiznesa koledžas padomes sēdē. Darba kārtībā izskatīs šādus jautājumus: par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas  stratēģiskās attīstības virzieniem nākamajam plānošanas periodam; par katedras vadītāja  amata vienību skaitu; par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studiju virzienu "Ekonomika" un "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" novērtēšanas procesa aktualitātēm, kā arī citiem jautājumiem.

6.martā
Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps kopā ar atbildīgajiem speciālistiem apsekos Jēkabpils 2.vidusskolā notiekošā projekta norisi;

pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis Alojā piedalīsies Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksmē.

7.martā
Jēkabpilī Brīvības ielā 126 (bijusī justīcijas ēka) Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps aicināts piedalīties Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības (LKLSSB) Jēkabpils nodaļas rīkotajā pasākumā. Plānots, ka ikgadējā pasākumā rokdarbniekiem būs meistardarbnīcas, kā arī dažādi priekšnesumi- ar nelielu koncertu iepriecinās ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība ‘’Javir’’, pašu gatavotas maskas demonstrēs bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām no biedrības „Cerību sala’’. Ieeja un dalība izstādē bez maksas.

Kultūras aktivitātes

5.03. plkst. 18.00 Jēkabpils Tautas namā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas simfoniskā orķestra koncerts “Plecu pie pleca. Ceļojums uz Franciju”. Līdzās Mūzikas akadēmijas studentiem muzicēs arī Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas, Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas un Pļaviņu mūzikas skolas audzēkņi. Franču komponistu darbus diriģēs JVLMA Simfoniskā orķestra diriģēšanas katedras studenti, jaunie, talantīgie diriģenti Artūrs Oskars Mitrevics, Raimonds Gulbis, Konstantīns Petrenko, Denner Tiene Kenupp Bastos /Brazīlija/ un Adams Adamovičs. Soliste – Arina Bardova /vijole/. Biļetes nopērkamas Jēkabpils Tautas nama kasē.

6.03. - 30.03. Jēkabpils Tautas namā gleznu un fotogrāfiju izstāde “Vienlaikus”.

6.03. plkst.18.00 Jēkabpils Tautas namā Baltajā zālē aicinām uz tikšanos ar Štelmaheru ģimeni – Aleksandru, Rutu, Jēkabu, Mētru un Sintiju. Nodosimies kopīgām sarunām pie tējas krūzes un ieskatīsimies Štelmaheru ģimenes radošajā darbībā, atklājot izstādi “Vienlaikus”. Izstāde “Vienlaikus” sniedz nelielu ieskatu Štelmaheru ģimenes divu paaudžu radošajā dialogā. Izstāde Jēkabpils Tautas nama Baltajā zālē skatāma līdz 30. martam. Pasākums bez ieejas maksas.

Vairāk info: Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājas lapā: www.jkp.lv

Jēkabpils Vēstures muzeja aktualitātes

Martā Jēkabpils reģiona skolām ir iespēja pieteikt Jēkabpils Vēstures muzeja speciālistu sagatavoto lekciju, izglītojošo programmu "Mēs atgriezāmies. Priekšmetu stāsti" (veltīts padomju deportācijās cietušajiem). Lekcijas ilgums 40 minūtes. To iespējams pieteikt zvanot pa tālruni 27008136. Piedāvājam lekciju noklausīties Krustpils pilī vai izbraukumos Jēkabpils reģiona skolās.

4. martā plkst. 15.00 Krustpils pils Marmora zālē tikšanās ar grāmatas ,,Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos: Kurzeme, Zemgale, Sēlija” veidotājiem. Pasākums bez ieejas maksas.

Līdz 29. martam Krustpils pils Marmora zālē apskatāma gleznu izstāde „Jēkabpils mākslinieka acīm”. Ieejas maksa – 0,30 / 0,50 EUR

Līdz 31. decembrim Krustpils pils Izstāžu zālē apskatāma Latvijas simtgadei veltīta izstāde “100 iemesli lepoties ar Jēkabpili”. Ieejas maksa – 0,30 / 0,50 EUR

Vairāk info: Jēkabpils Vēstures muzeja mājas lapā: www.jekabpilsmuzejs.lv.

Sporta pasākumi

3.03.   plkst 11:00 Mežaparkā  vispārattīstošā vingrošana sporta speciālista vadībā;

            plkst. 18:00 Jēkabpils stadionā „Sports visiem”  sporta speciālista vadībā.

5.03.   plkst 11:00 Mežaparkā vispārattīstošā vingrošana sporta speciālista vadībā;

            plkst. 18:45 Sporta namā „Sports visiem”  sporta speciālista vadībā.

6.03.   10:00  Jēkabpils sporta centrā „Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā – 2019/2020       A turnīrs.

7.03.   17:00  Jēkabpils sporta centrā „Jēkabpils sporta centrs” balvu izcīņa šahā – 2019/2020       B turnīrs. 

Vairāk info: Jēkabpils Sporta centrs mājas lapā: www.jekabpilssc.lv

Par pašvaldības aktualitātēm vairāk skatīt: www.jekabpils.lv

Informāciju apkopojusi un sagatavojusi:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa