Izsludināts konkurss par sakrālā mantojuma un kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu

Izsludināts konkurss par sakrālā mantojuma un kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu

27.februāra Jēkabpils pilsētas domes sēdē apstiprināts konkursa nolikums par sakrālā mantojuma un kultūrvēsturisko objektu saglabāšanu. Pieteikumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz 2020.gada 31.martam. Kultūras mantojuma nozīmīgākā daļa ir kultūras pieminekļi. Kultūras mantojuma saglabāšana ir gan konkrēto objektu īpašnieku pienākums, gan valsts, pašvaldības un tautas interese. Saglabājot un atjaunojot nozīmīgus kultūras mantojuma objektus, vienlaikus tiek uzlabota uzņēmējdarbības vide pilsētā kopumā un pozitīvs iespaids uz tūrisma infrastruktūras un kultūras sfēras attīstību.
Ar pilnu nolikuma tekstu var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv sadaļā Pašvaldība. Dokumenti. Nolikumi.

Skatīt:https://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/140-normativie-akti-un-attistibas-planosanas-dokumenti/200-nolikumi

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa