Turpinās grausta demontāžas darbi Ziemeļu ielā 1, Jēkabpilī

Turpinās grausta demontāžas darbi Ziemeļu ielā 1, Jēkabpilī

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka nojauktā grausta teritorijā Ziemeļu ielā 1 aizvien norit esošo ēkas konstrukciju drupinšanas darbi. 

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps uzsver:  “Šobrīd grausta teritorijā Ziemeļu ielā 1 noslēguma fāzē virzās konstrukciju drupināšana un izvešana. Plānots, ka jau tuvākajā laikā šajā teritorijā tiks izveidots labiekārtots automašīnu stāvlaukums Ķieģeļu mikrorajona iedzīvotāju vajadzībām. Mērķtiecīgu pilsētvides sakārtošanu virzīšu kā prioritāti arī nākamajos gados, lai veidot pievilcīgu un sakārtotu vidi Jēkabpilī. Līdz  nākamā gada pavasarim  plānots nojaukt vēl divus graustus Jēkabpils pilsētā – Slimnīcas ielā 8 un Auseklīša ielā 23.  Atkarībā no tā, kuram objektam pirmajam tiks sakārtota dokumentācija nojaukšanai, tas arī tiks demontēts. “

Demontētās ēkas būvgruži  tiek drupināti un izvesti no būvdarbu teritorijas,  skaidro uzņēmuma būvinženieris Aigars Začests: „Lielākā daļa nojauktās ēkas būvgružu jau ir sadrupināti un izvesti no teritorijas. Šobrīd norit pagrabstāva pārseguma paneļu un starpsienu demontāža. Pēc  šo darbu paveikšanas, uzsāksim teritorijas labiekārtošanas darbus.’’

Kā iepriekš informējām, būve jau ilgstoši bija neapdzīvota un tās tehniskais stāvoklis bija slikts, tā bija kļuvusi bīstama sabiedriskajai drošībai, un bojāja Jēkabpils pilsētvides ainavu.  Demontāžas darbi tika uzsākti 2019.gada 16.decembrī. Balstoties uz noslēgto līgumu ar Jēkabpils pilētas pašvaldību, plānotais darbu izpildes termiņš  ir 2020. gada 31.jūlījs. 

Atgādinām iedzīvotājiem, ka atrasties būvdarbu zonas tuvumā ir bīstami, tāpēc aicinām būt īpaši uzmanīgiem. Būvdarbu zonā nepiederošām personām ieeja ir aizliegta. Lūdzam pievērst uzmanību teritorijā izvietotajiem paziņojumiem un brīdinājuma zīmēm.

Informāciju sagatavoja:
Santa Kūlīte
SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
sabiedrisko attiecību speciāliste