IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Tu arvien būsi šai pusē,
Tai gaismā, ko atstāji mums.
Kaut arī sirds tava klusē,
Mums paliek šis mantojums.
                        /Ā.Elksne/

IN MEMORIAM
Viesturs Skrodelis
(21.07.1939. – 04.03.2020.)

Šī gada 4.martā  mūžībā aizgājis viens no ilggadējiem Jēkabpils slimnīcas galvenajiem ārstiem – ārsts otolaringologs Viesturs Skrodelis.

Viesturs Skrodelis dzimis 1939.gada 21.jūlijā Rīgā, mācījies Rīgas 8. vidusskolā, mācības turpina  Rīgas medicīnas institūtā, to beidzis 1964.gadā.  Pēc Rīgas medicīnas institūta pabeigšanas jauno ārstu darba gaitas aizveda uz Lagales pusi Krāslavas rajona Bukumuižas lauku slimnīcu.

Dakteris 1965.gadā darbu turpina Dagdas zonālajā slimnīcā kā ārsts otolaringologs, no 1967.gada janvāra ir šīs slimnīcas galvenais ārsts. Viesturs Skrodelis no 1969.gada līdz 1975.gadam vada Krāslavas rajona centrālo slimnīcu.

1975.gadā ārsts kopā ar dzīvesbiedri pārceļas uz dzīvi Jēkabpilī un uzsāk darba gaitas kā Jēkabpils slimnīcas galvenais ārsts, vienlaicīgi veicot arī ārsta otolaringologa pienākumus. Viņš bija viens no zinošākajiem un iecienītākajiem ārstiem Jēkabpilī. Savas darba gaitas slimnīcā V.Skrodelis pārtrauca 2011.gadā.

V.Skrodeļa lielākā vērtība bija viņa ģimene. Kopš kāzu dienas 1974.gadā ar sievu Valentīnu mīlestībā un saticībā aizvadīti 46 laulības gadi. Izaudzināti talantīgi bērni – Kristīne un Haralds, sagaidīti arī divi mazbērniņi. Spēka gados savu brīvo laiku V.Skrodelis aizpildīja kopā ar dzīvesbiedri darbojoties vasarnīcā. Ārsts mīlēja fotografēt un ceļot, aizrāvās arī ar šaha spēli.   

2011.gadā Jēkabpils apbalvojumu komisija par mūža ieguldījumu veselības aprūpē, augsti morālu un ētisku attieksmi pret pacientiem  ārstam piešķir Jēkabpils Goda pilsoņa titulu.

2014.gadā filmu ciklā „Mēs – jēkabpilieši” tapa arī dokumentālā filma, lai godinātu divu izcilu ārstu - Viestura Skrodeļa un Antona Zvīdra – ieguldījumu pilsētnieku veselības aprūpē.

Ar lielu pateicību viņu atceras iedzīvotāji, kuriem viņš palīdzējis gan kā ārsts, gan vienkāršs padomdevējs. Ar dziļu cieņu viņu atcerēsies darba biedri, ārsti, māsas, kam ticis gods strādāt kopā ar šo lielisko ārstu un cilvēku.

Daktera laika biedri un kolēģi apliecina, ka viņam piemītošā  pašaizliedzība, saprotoša un iejūtīga attieksme pret ikvienu pacientu, kolēģi bija apbrīnojama. Ikvienā situācija V. Skrodelis vadījās pēc pārliecības -  dot pacientam labāko, kas vien tobrīd iespējams.

Atvadīšanās  no ārsta Viestura Skrodeļa notiks 9. martā no plkst. 12.00, Rīgā, Lielajā krematorijā.

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”
Jēkabpils pilsētas pašvaldība