Domes priekšsēdētājs A. Kraps apseko Jēkabpils 2.vidusskolas būvdarbu gaitu

Domes priekšsēdētājs A. Kraps apseko Jēkabpils 2.vidusskolas būvdarbu gaitu

Šodien, 6.martā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, SIA “ Jēkabpils PMK ” valdes priekšsēdētājs Māris Dimants, Pilsētvides departamenta direktors Raits Sirmovičs, Jēkabpils 2.vidusskolas direktore Ilona Salmiņa, kā arī citi atbildīgie speciālisti un masu mediju pārstāvji apsekoja Jēkabpils 2.vidusskolas būvdarbu gaitu.

Kopā ar atbildīgajiem speciālistiem domes priekšsēdētājs A. Kraps novērtēja projekta pašreizējo darbu norisi, to kvalitāti, kā arī atbildēja uz mediju interesējošiem jautājumiem.

Projekta apskates laikā SIA “ Jēkabpils PMK ” valdes priekšsēdētājs M. Dimants informēja, ka maija sākumā plānots organizēt būvdarbus virtuves korpusā. Jaunajā korpusā šobrīd notiek apdares darbi, savukārt pēc to veikšanas varēs sākt aprīkot un labiekārtot telpas. Pamatā šajā objektā strādā vairāki apakšuzņēmēji, kuri lielākoties ir Jēkabpils būvfirmas. Tādējādi uzņēmums tālredzīgi rūpējas un, projekta ietvaros, nodrošina darba vietas pilsētā. Noslēgumā M. Dimants apliecināja, ka šobrīd ir apgūta lielākā daļa projekta finansējuma, darbi rit pēc plāna un nospraustajiem termiņiem. 

Informējam, ka projekta mērķis ir veikt divu Jēkabpils vispārizglītojošo skolu modernizāciju- Jēkabpils 2.vidusskolas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas mācību vides infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmēt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projektā plānotās darbības noteiktas sekojošas:
Ergonomiskas mācību vides izveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai;
Informācijas komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana un pieejamības nodrošināšana;
Sporta infrastruktūras pārbūve JVĢ;
Izglītības iestādes dienesta viesnīcas pārbūve Jēkabpils 2.vidusskolā;
Reģionālā metodiskā centra attīstība JVĢ.

Projekta realizācijas laiks plānots līdz decembrim 2021.

Projekta kopējās izmaksas 23 549 278,61 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 21 554 536,60 EUR, kur: ERAF līdzfinansējums 26,25% – 5 658 115,00 EUR; Valsts budžeta dotācija 18,04% – 3 888 634,15 EUR; Pašvaldības finansējums 54,12% – 11 665 902,45 EUR; Cits publiskais finansējums 1,59% - 341 885,00 EUR; Indikatīvās neattiecināmās izmaksas – 1 994 742,01 EUR.

Projekta noslēguma rezultātā pilnībā tiks modernizētas divas vispārējās izglītības iestādes- Jēkabpils 2.vidusskola un Jēkabpils Valsts ģimnāzija.

Plānots, ka nākamajās nedēļās domes priekšsēdētājs turpinās apsekot arī pārējos būvobjektus pilsētā.

Informāciju sagatavoja
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa