Informācija gatavojoties 2020./2021. mācību gadam Jēkabpils izglītības iestādēs

Informācija gatavojoties 2020./2021. mācību gadam Jēkabpils izglītības iestādēs

13.februārī Jēkabpils pilsētas dome apstiprināja lēmumu Nr.68 Jēkabpils pamatskolu (Rīgas iela 200) pievienot Jēkabpils 2.vidusskolai (Jaunā iela 44) . Turpmāk izglītības iestāde Rīgas ielā 200 darbosies kā Jēkabpils 2.vidusskolas struktūrvienība.

Lēmums tika pieņemts saskaņā ar “Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu attīstības koncepciju 2015.-2025.” Koncepcijas pamatuzstādījums – katram izglītojamam nodrošināt kvalitatīvu pamata un vidējo izglītību abos Daugavas krastos, jo līdz šim netika nodrošināta “pilna” izglītības ieguve sākumskolas/pamatskolas ciklā Daugavas kreisajā krastā.

Uzņemšana 1.klasēs:

2020./2021.mācību gadā Jēkabpils pilsētā tiek plānots atvērt 1. klases šādās izglītības iestādēs:

  • Jēkabpils 2. vidusskolā (Jaunā iela 44) (gan valsts valodā, gan mazākumtautību programmā)
  • Jēkabpils 2. vidusskolas struktūrvienībā (Rīgas iela 200)
  • Jēkabpils 3. vidusskolā (Slimnīcas ielā 5)

Bērnu pieteikt 1.klasei varēs sākot ar 9.martu, iesniedzot nepieciešamos dokumentus attiecīgajā izglītības iestādē.

Mācības Jēkabpils 2.vidusskolā:

Atgādinām, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība pašlaik īsteno ERAF projektu “Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vide un infrastruktūras uzlabošana”. Projekta ietvaros tiek uzlabota Jēkabpils 2.vidusskolas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas infrastruktūra.

Jēkabpils 2. vidusskolā remontdarbi tuvojas noslēguma posmam. 2020. gada 1. septembrī skolēni tiks sagaidīti modernās, ar IT tehnoloģijām aprīkotās telpās, plašu vestibilu,  rekreācijas-atpūtas telpām, vizuāli pievilcīgiem un plašiem gaiteņiem, gaumīgu skolas pagalmu.

20.martā Jēkabpils 2. vidusskolā tiks organizēta atvērto durvju diena, kur tiek gaidīti Jēkabpils pamatskolas pedagogi, lai iepazītos  ar telpām un aprīkojumu.

Jēkabpils 2.vidusskolā (Jaunā ielā 44, Jēkabpils) š.g. 2.aprīlī tiks organizēta ,,Atvērto durvju diena” no plkst.16.00–18.30, kuras laikā gan nākamie pirmklasnieki, vecāki un citi interesenti varēs apmeklēt skolas telpas. Ekskursijas skolā notiks pedagogu pavadībā plkst.16.00; 16.30; 17.00; 17.30; 18.00.

2020. gada maijā remontdarbi tiks uzsākti Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. Tāpēc tie Jēkabpils pamatskolas izglītojamie, kas pašlaik mācās Jēkabpils Valsts ģimnāzijas telpās (1.līdz 3.klase) tiks pārcelti uz Jēkabpils 2.vidusskolu. 

Šie izglītojamie kopā ar pedagogiem un vecākiem varēs iepazīties ar Jēkabpils 2. vidusskolas telpām laikā no 6.  līdz  9. aprīlim. Skolēnu vecākus sīkāk informēs klašu audzinātāji.

Esošie Jēkabpils pamatskolas skolēni, kas 2020./2021 mācību gadā mācības uzsāks 5. un 6. klasē, varēs izvēlēties mācību vietu Rīgas ielā 200 vai Jaunā iela 44.

Pamatskolas telpās Rīgas ielā 192 turpmāk notiks tikai sporta un zēnu mājturības nodarbības.

Mācības Jēkabpils Valsts ģimnāzijā:

Informējam, ka ERAF projekta “Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vide un infrastruktūras uzlabošana” ietvaros, 2020. gada maijā plānots uzsākt remontdarbus Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. Par mācību procesa organizēšanu 2020./2021. mācību gadā skolēni tiks informēti mācību gada sākumā. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas telpās turpmāk mācības tiks nodrošinātas 7.- 12. klasēm.

Mācības Jēkabpils 3.vidusskolā:

Jēkabpils 3.vidusskola turpina nodrošināt mācību procesu no 1. līdz 12.klasei.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Izglītības pārvalde