Pārbūvē esošo Zīlānu ielas posmu plānots atvērt satiksmei jūnija beigās

Pārbūvē esošo Zīlānu ielas posmu plānots atvērt satiksmei jūnija beigās

12.martā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, vietniece Kristīne Ozola, kopā ar mediju pārstāvjiem apmeklēja pārbūvē esošo Zīlānu ielas posmu, kur SIA “Ošukalns” būvdarbu vadītājs Igors Keziks ziņoja par pārbūves darbu norises gaitu.

I.Keziks informēja, ka pārbūvētajā Zīlānu ielas posmā pašlaik darbi ir paveikti tik tālu, lai  varētu sākt klāt asfaltbetona segumu.  Mitruma dēļ ietvju bruģēšanas darbi pašlaik vēl netiek uzsākti. Iestājoties labvēlīgiem laikapstākļiem, minētajā posmā asfaltēšanas un bruģēšanas darbus  plānots pabeigt līdz jūnija otrajai pusei, un tad ielu jau varētu atvērt automašīnu satiksmei. Ielas nodošana ekspluatācijā plānota  31.jūlijā.  I.Keziks uzsvēra, ka remontdarbi tika veikti ciešā sadarbībā ar iedzīvotājiem. Tika saņemti vairāki iedzīvotāju ierosinājumi, kas arī tika īstenoti.

A.Kraps norādīja :"Šoziem būvdarbiem bija labvēlīgi laikapstākļi, un lielu daļu veicamo darbu ir izdevies pabeigt ātrāk, nekā plānots. Jau uz pilsētas svētku laiku 25.-27.jūnijā iela tiks atvērta automašīnu satiksmei, kā arī gājējiem un velobraucējiem."

Būvdarbi Zīlānu ielas posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai (posma garums 485.65m)  tika uzsākti 2019.gada augustā.

Objekts “Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī” tiek īstenots 30.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.587 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālās nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi”, Projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” (projekta identifikācijas Nr. 6.1.4.2/17/I/006) ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa