Aktuālā informācija par darba organizēšanu Jēkabpils sociālajā dienestā un tā struktūrvienībās

Aktuālā informācija par darba organizēšanu Jēkabpils sociālajā dienestā un tā struktūrvienībās

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” vīrusa dēļ, Jēkabpils Sociālā dienests, nodrošinot pastiprinātus drošības apstākļus:

  1. turpinās pieņemt klientus klātienē, pieņemot iesniegumus pamatvajadzību nodrošināšanai (krīzes situācijā, pabalstam garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, trūcīgā statusam, u.c.);
  2. pirms došanās uz Sociālo dienestu, aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu attālināti, parakstot ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz e-pastu info@sd.jekabpils.lv, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
  3. valsts finansētā asistenta pakalpojuma sniedzēji aicināti laikā no 1. – 14. aprīlim atskaites iesniegt elektroniski, vai slēgtā aploksnē, nogādājot tās pa pastu vai aploksni, kura līmējuma vietā ir parakstīta ar asistenta parakstu,  nogādāt sociālajā dienestā, kur būs izvietota atsevišķa kaste iesniedzamajiem dokumentiem;
  4. aprūpes mājās pakalpojums tiks nodrošināts arī turpmāk, stingri ievērojot noteiktos drošības pasākumus un higiēnas prasības. Ja aprūpējamā ģimenes locekļi ir bijuši “Covid-19” skartajās valstīs vai atrodas karantīnā (vai karantīnā atrodas kāds ģimenes loceklis) nekavējoties sazināties ar Aprūpes mājās biroja vadītāju (tālrunis 26824436, 65232186);
  5. Zupas virtuve turpinās pagaidām darbu kā līdz šim, ievērojot visas higiēnas un drošības prasības;
  6. sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrā (Rīgas iela 237) izsludināta karantīna un darbs tiek nodrošināts pastiprinātas drošības apstākļos, ievērojot stingras higiēnas normas gan klientiem, gan darbiniekiem;
  7. sociālā dienesta Dienas aprūpes centrs (Jaunā iela 39 I) tiek slēgts;
  8. Sociālā dienesta Naktspatversme (Zaļā iela 9) darbu turpinās pastiprinātas drošības apstākļos, ievērojot stingras higiēnas normas gan klientiem, gan darbiniekiem;
  9. Nepieciešamības gadījumā, sociālā dienesta darbinieki izvērtēs iespēju nodrošināt personas un kontaktpersonas, kuras atrodas pašizolācijā savā dzīvesvietā un kurām nav nekādu citu iespēju, ar pirmās nepieciešamības precēm un pārtiku.   

Sociālais dienests iespēju robežās organizēs darbu tā, lai maksimāli ierobežotu klientu plūsmu, kā arī atbalstot tos darbiniekus, kuriem ir bērni skolas un pirmsskolas vecumā.

Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot  uz bezmaksas informatīvo tālruni 80020091.  Lūdzam ievērot visus drošības pasākumus, saglabāt mieru un sekot līdzi aktuālai informācijai.

Jēkabpils Sociālā dienesta vadītāja
Larisa Laizāne