17.martā izdots rīkojums par sabiedriskā transporta pakalpojumiem

17.martā izdots rīkojums par sabiedriskā transporta pakalpojumiem

Šī gada 17.martā Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis izdevis rīkojumu par sabiedriskā transporta pakalpojumiem. Ņemot vērā Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un ņemot vērā visā valsts teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību,  ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā pārtraukts mācību process klātienē visās  izglītības iestādēs.

Ņemot vērā minēto, un, lai būtiski ierobežotu iedzīvotāju kustību ar sabiedrisko transportu, nepiemērot braukšanas maksas atvieglojumus Jēkabpils pilsētas nozīmes maršruta autobusos pirmās līdz divpadsmitās klases Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (deklarēti Jēkabpils pilsētas pašvaldībā un līdz 24 gadu vecumam) un Krustpils pamatskolas izglītojamajiem no 2020.gada 17.marta līdz 14.aprīlim.

Atgādināsim, ka saskaņā ar 08.08.2019. Jēkabpils pilsētas domes lēmuma Nr.343 “Par braukšanas maksu un atvieglojumu piešķiršanu Jēkabpils pilsētas nozīmes maršruta autobusos” 3.5. apakšpunktu ir noteikts braukšanas maksas atvieglojums Jēkabpils pilsētas maršruta autobusos no pirmās līdz divpadsmitās klases Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (deklarēti Jēkabpils pilsētas pašvaldībā un līdz 24 gadu vecumam) un Krustpils pamatskolas izglītojamajiem mācību gada laikā. Reģistrējot braukšanas karti un uzrādot Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādes skolēnu apliecību, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas apliecību vai Krustpils pamatskolas skolēna apliecību audzēkņi var braukt bez maksas sākot ar 1.septembri līdz 31.maijam.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa