Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties iniciatīvas konkursā Viedās pilsētas risinājumu jomā

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties iniciatīvas konkursā Viedās pilsētas risinājumu jomā

Līdz 6.aprīlim aicinām iedzīvotājus piedalīties un iesūtīt brīvā formā savas iniciatīvas konkursam par pasākumu īstenošanu Viedās pilsētas risinājumu jomā! Iesniegtos iedzīvotāju priekšlikumus izvērtēs  pašvaldībā izveidotā darba grupa šādā sastāvā: Domes priekšsēdētāja vietniece K. Ozola – vadītāja; izpilddirektors G. Gogulis; informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs E. Katiņš; Vienas Pieturas aģentūras vadītāja A. Moskovska. Darba grupas uzdevums būs apkopot un izvērtēt iniciatīvu atbilstību pašvaldības attīstības plānam, kā arī izvirzīt trīs atbilstošākos projektus un nodot  sabiedriskam balsojumam līdz šī gada 20.aprīlim. Iedzīvotāji būs aicināti paust savu viedokli ar balsošanas palīdzību līdz šī gada 11.maijam. Informācijai sekojiet līdzi pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv , kā arī pašvaldības sociālo tīklu kontos.

Iedzīvotāji savas iniciatīvas brīvā formā var iesūtīt līdz 6.aprīlim uz e pastu: san@jekabpils.lv

Atgādināsim, ka viena no Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2020. gada budžeta prioritātēm ir “ Viedās pilsētas (Smart City) risinājumu koncepcijas izstrāde”. Viedās pilsētas koncepta izstrādes finansēšanai 2020.gada budžetā ieplānoti 5000 EUR. Lai konceptu izstrādātu nepieciešams pilsētas iedzīvotāju viedoklis, kā arī zināmas iestrādes šajā jomā. Pamatojoties uz līdzdalības budžeta veidošanas principu – t.i. iedzīvotāju tiešo līdzdalību lēmumu pieņemšanā par pašvaldības noteiktu budžeta apjomu- Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta tāmē “Projekti” plānots finansējums EUR 5000 ar mērķi -  finansējums iedzīvotāju iniciatīvas pasākuma īstenošanai Viedās pilsētas risinājumu jomā.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa