Par darba organizēšanu Jēkabpils bāriņtiesā

Par darba organizēšanu Jēkabpils bāriņtiesā

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju koronavīrusa un tā izraisītās slimības Covid-19 dēļ, Jēkabpils bāriņtiesa pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, saziņa ar klientiem notiks telefoniski un elektroniski.

Saņemt konsultācijas vai nepieciešamo informāciju iespējams pa tālr. 65231272, 65231888, 26008219, dokumentu iesniegšana notiek elektroniski uz e-pastu: barintiesa@jekabpils.lv, vai sūtot korespondenci uz adresi Brīvības iela 157, Jēkabpils, LV-5201. 

Ārkārtas situācijas periodā atceltas plānotās un citu institūciju pieprasītās pārbaudes klientu dzīvesvietā, kā arī piedalīšanās tiesas sēdēs. Nozīmētās tiesas sēdes tiks skatītas bez klienta klātbūtnes, bet ja klients tam nepiekritīs, tad lietu izskatīšana tiks atlikta.

Ārkārtējās situācijās, ja apdraudēta bērna veselība, dzīvība vai drošība, Jēkabpils bāriņtiesa nodrošinās pārbaudes dzīvesvietās arī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.