Dome piešķir pabalstu pārtikas preču iegādei skolēniem

Dome piešķir pabalstu pārtikas preču iegādei skolēniem

26.marta Jēkabpils pilsētas domes sēdē domes priekšsēdētājs Aivars Kraps informēja deputātus un izteica priekšlikumus, kā ārkārtējās situācijas laikā varētu sniegt atbalstu Jēkabpils vispārizglītojošo skolu audzēkņiem. Pēc deputātu diskusijām un vairākiem priekšlikumiem domes sēdē deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu piešķirt pabalstu 30 eiro apmērā pārtikas preču iegādei 1.-9. klašu izglītojamajiem, kuri mācās Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un kuri ir deklarēti Jēkabpilī. Tāpat pabalsts 30 eiro apmērā tiks piešķirts pēc pieprasījuma Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 10. - 12.klasē izglītojamiem, kuri deklarēti Jēkabpilī un  kuri nāk no daudzbērnu ģimenēm vai  trūcīgo un maznodrošināto ģimenēm.           Izmaiņas veiktas, apstiprinot attiecīgus grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 31 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā”, kā arī Nr. 33 “Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā”.

Domes priekšsēdētājs A.Kraps: “ Šobrīd esošajā ārkārtējā situācijā uzskatu, ka neraugoties uz skolēnu mācībām attālināti, ir jāmeklē iespējas atbalstīt mūsu skolu audzēkņus, kuriem iepriekš skolās pašvaldība bija nodrošinājusi brīvpusdienas no 1.- 9. klasei. Tāpat esmu gandarīts, ka karte/kupons pārtikas preču iegādei tiks piešķirts attiecīgi 10. - 12.klasē izglītojamiem, kuri deklarēti Jēkabpilī un  kuri nāk no daudzbērnu ģimenēm vai  trūcīgo un maznodrošināto ģimenēm. Domes sēdē tika izskatīti dažādi varianti, kā labāk nogādāt pārtikas preces skolēniem- vai tā būtu pārtikas paku piegāde dzīvesvietā vai kā citādāk. Tomēr izdiskutējot secinājām, ka citi izskatītie varianti būtu vairāk apdraudēti ar inficēšanās risku, un ņemot vērā drošības apsvērumus, vienojāmies par pārtikas preču saņemšanu veikalā. Šis būtu no visiem izskatītajiem variantiem optimālākais, jo gandrīz katrs jebkurā gadījumā veikalu apmeklē un attiecīgi pie vienas reizes apmeklējot veikalu, varētu saņemt nepieciešamās pārtikas preces, atprečojot izsniegto karti/kuponu. Veikalos šobrīd ir stingri noteikti dezinfekcijas pasākumi, tādēļ aicinu katru no jums arī tos rūpīgi un atbildīgi ievērot!”

Pabalstu piešķirs 2019./2020. mācību gadā vienā reizē par diviem mēnešiem: aprīli un maiju. Pabalsts tiks piešķirts kā dāvanu karte/kupons pārtikas preču iegādei tirdzniecības vietā, ar kuru Jēkabpils pilsētas pašvaldība vai Jēkabpils sociālais dienests būs noslēdzis līgumu. Dāvanu karte/kupons būs izpērkams līdz 2020. gada 31. maijam. Plānots, ka precīzāka informācija par to, kurā veikalā būs iespējams dāvanu karti/kuponu atprečot, tiks sniegta aptuveni nedēļas laikā. Zināms, ka ar šo kuponu nevarēs iegādāties preces, kuras tiek apliktas ar akcīzes nodokli.  Plašāka informācija skolēniem tiks sniegta mācību sociālajos tīklos E-klase un Mykoob. Pašvaldībā pieņemtā lēmuma izpildi veiks Jēkabpils sociālais dienests un Izglītības pārvalde.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa