Jēkabpilī tiks izbūvēti divi jauni stāvlaukumi

Jēkabpilī tiks izbūvēti divi jauni stāvlaukumi

Jēkabpilī tiks izbūvēti divi jauni stāvlaukumi pilsētas mikrorajonu iedzīvotāju vajadzībām. Automašīnu stāvlaukumi tiks izbūvēti Viesītes ielā un Neretas ielā 37B daudzdzīvokļu ēku piegulošajās teritorijās, lai nodrošinātu mikrorajonos dzīvojošajiem iedzīvotājiem papildus auto novietošanas iespējas. Darbus veiks SIA “Jēkabpils pakalpojumi”. Kā informēja SIA “Jēkabpils pakalpojumi” sabiedrisko attiecību speciāliste Santa Kūlīte, līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par divu jaunu stāvlaukumu izbūvi pilsētas mikrorajonu iedzīvotāju vajadzībām noslēgts šī gada martā. Līgumā paredzētās objektu izmaksas: Viesītes ielas stāvlaukuma izbūve – 22346,30 EUR ar PVN, Neretas ielas stāvlaikuma kopējās izmaksas paredzētas 10611,70 EUR ar PVN. Plānots, ka būvdarbi tiks uzsākti jau martā un pabeigti šī gada augustā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa