Pārceļ nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus

Pārceļ nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus

Atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, Saeima ir pieņēmusi likumu  “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas ļauj pašvaldībām 2020. gadā ir noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

Jēkabpils pilsētas dome 26.marta sēdē pieņēma lēmumu pārcelt uz vēlāku laiku nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus par 1. ceturksni no 31.marta pārceļot uz 15.maiju un termiņu par 2.ceturksni no 15.maija pārceļot uz 15.jūliju, lai tiktu nodrošināta iespēja veikt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu bez nokavējuma naudas.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa