Zaļajā ielā veiks atkārtotus kontrolurbumus asfalta segumā

Zaļajā ielā veiks atkārtotus kontrolurbumus asfalta segumā

Rītdien, 31.martā Zaļajā ielā tiks veikti atkārtoti kontrolurbumi asfalta segumā. 

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps informē: “Pēc manas sarunas ar uzņēmuma SIA “Ošukalns” pārstāvjiem, uzņēmums ir iniciējis veikt atkārtotus kontrolurbumus Zaļajā ielā. Rītdien tiks veikti urbumi, lai noteiktu zonu, kuras robežās būs jāveic atkārtota asfaltbetona ieklāšana. Kā mēs zinām pēc Pasta un Neretas ielu urbto paraugu testēšanas šī bija zona, kurā tika konstatēts lielākās atkāpes no pieļaujamām normām. Manā rīcībā šobrīd ir neatkarīgā uzņēmuma  SIA “L4” atzinums ar ieteikumiem kā rīkoties šajā gadījumā. Par pārējo lemsim pēc rītdienas rezultātu konstatēšanas.” 

Kā jau iepriekš informēts, janvāra sākumā Pasta un tai piegulošajās ielās (Zaļajā ielā un Katoļu ielā) tika veikti četri urbumi. Neretas iela tika veikti divi urbumi – pie satiksmes pārvada pāri Kļavu ielai un pie Neretas un Dolomīta ielu lokveida krustojuma.

Urbšanas darbus un laboratorijas datu analīzi saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veic SIA “Ceļu eksperts”. 

Minēto ielu pārbūve veikta ERAF finansētā projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” un Kohēzijas Fonda finansētā projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa