Zaļās ielas posmā uzņēmējam būs jāveic atkārtota asfaltseguma ieklāšana

Zaļās ielas posmā uzņēmējam būs jāveic atkārtota asfaltseguma ieklāšana

Šodien 31.martā, piedaloties Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājam Aivaram Krapam, Pilsētvides departamenta direktoram Raitam Sirmovičam, projekta būvuzraugam Juris Birkavam, SIA “Ošukalns” atbildīgajiem speciālistiem, kā arī medijiem Zaļās ielas asfalta segumā virzienā no Pasta ielas uz Pormaļa ielu tika veikti divi urbumi. Pēc veiktajiem kontrolurbumiem Zaļās ielas posmā, secināts, ka uzņēmējam SIA “Ošukalns” būs jāveic atkārtota asfaltseguma ieklāšana.

Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps: “Pēc manas sarunas ar SIA “Ošukalns” pārstāvjiem, uzņēmums šodien ir iniciējis veikt atkārtotus kontrolurbumus Zaļajā ielā, lai noteiktu zonu, kuras robežās būs jāveic atkārtota asfaltseguma ieklāšana. Kā mēs zinām pēc Pasta un Neretas ielu urbto paraugu testēšanas rezultātiem Zaļajā ielā šī bija vieta, kurā tika konstatēts lielākās atkāpes no pieļaujamām normām- nepieciešamo 16cm vietā urbtajos paraugos tika fiksēti 13,5cm. Šodien ņemto paraugu kārtu biezumu fiksējām korektu-16cm, tāpēc attiecīgi pieņēmu lēmumu veikt Zaļās ielas asfalta seguma maiņu vienā joslā, virzienā no Pasta ielas uz Pormaļa ielu, kur attiecīgi tika veikti kontrolurbumi. Noņemot šo asfalta seguma joslu, tiks veikti mērījumi arī otrajai brauktuves joslai, un, ja tiks konstatētas neatbilstības, būs jāveic otras joslas asfalta seguma maiņa. Tiklīdz atļaus laikapstākļi, tiks sākta šī posma seguma maiņa.
Tāpat sarunā ar uzņēmuma SIA “Ošukalns” pārstāvjiem vienojāmies katram objektam, kuram konstatētas neatbilstības poru saturā, no vienošanās parakstīšanas brīža, noteikt objekta papildus garantiju vienu gadu. Attiecīgi šim objektam no likumā noteiktajiem pieciem gadiem tiks pagarināta garantija  par vienu gadu - šajā gadījumā tie būs seši gadi t.i. apmēram līdz 2026.gada vasarai.”

Kā jau iepriekš informēts, janvāra sākumā Pasta un tai piegulošajās ielās (Zaļajā ielā un Katoļu ielā) tika veikti četri urbumi. Neretas iela tika veikti divi urbumi – pie satiksmes pārvada pāri Kļavu ielai un pie Neretas un Dolomīta ielu lokveida krustojuma. Urbšanas darbus un laboratorijas datu analīzi saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veic SIA “Ceļu eksperts”. 

Minēto ielu pārbūve veikta ERAF finansētā projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” un Kohēzijas Fonda finansētā projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ietvaros

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa