Lemj par 90% atlaides piemērošanu pašvaldības nodevai par tirdzniecību publiskās vietās

Lemj par 90% atlaides piemērošanu pašvaldības nodevai par tirdzniecību publiskās vietās

1.aprīlī Jēkabpils pilsētas ārkārtas domes sēdē nolemts apstiprināt Jēkabpils pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.37 “Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils pilsētā”.

Grozījumi paredz, ka ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā nodeva par tirdzniecību publiskās vietās tiek noteikta, piemērojot 90% atlaidi no saistošajos noteikumos noteiktās nodevas apmēra (saistošo noteikumu 9. un 9.1   punkts).

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa