Pieteikumus dāvanu karšu saņemšanai varēs iesniegt līdz 11.maija darbadienas beigām

Pieteikumus dāvanu karšu saņemšanai varēs iesniegt līdz 11.maija darbadienas beigām

Jēkabpils Sociālais dienests informē, ka turpinās pieņemt iesniegumus par pieteikšanos dāvanu kartēm pārtikas preču iegādei līdz š.g.11.maija plkst. 17:00.

Dāvanu kartes lūdzam izņemt pieteikumu iesniedzējiem! Iesniegumu var atstāt Jēkabpils Sociālajā dienestā, Brīvības ielā 45 (foajē), iesniegumiem paredzētajā kastītē.

2020. gada 28., 29. un 30. aprīlī no plkst. 09.00 līdz plkst. 14.00 (bez pusdienu pārtraukuma) Jēkabpils dāvanu kartes pārtikas preču iegādei varēs saņemt:

Mērķa grupa

Karšu saņemšanas vieta

1.

Vecāki, kuri no 21. līdz 23. aprīlim  neizņēma dāvanu kartes Jēkabpils pilsētas skolās

Jēkabpils Sociālais dienests (Brīvības iela 45), 1. stāvs, kase

2.

Vecāki, kuri pieteikumus iesniedza no 15. līdz 23. aprīlim (ieskaitot) – par vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem

3.

Vecāki, kuri no 21. līdz 23. aprīlim  neizņēma dāvanu kartes PII “Zvaniņš”

 

PII “Zvaniņš” (Meža iela 9)

Būs izvietotas norādes

4.

Vecāki, kuri pieteikumus iesniedza no 15. līdz 23. aprīlim (ieskaitot) – par pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) audzēkņiem

5.

Vecāki, kuru bērni iegūst izglītību citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs (izņemot Krustpils pamatskolu*) vai PII

Jēkabpils Sociālais dienests (Brīvības iela 45), 2. stāvs, 205. kabinets

* Dāvanu kartes par izglītojamajiem, kuri mācās Krustpils pamatskolā varēs saņemt Krustpils pamatskolā. Par dāvanu karšu saņemšanu interesēties Krustpils pamatskolā.

Jēkabpils Sociālais dienests izsaka pateicību visiem vecākiem par sapratni un iecietību šajā ārkārtas situācijā. 

Dāvanu kartes varēs atprečot SIA "LaTS” ( SIA Latvijas tirgotāju savienība") veikalos: Rīgas iela 218H un  Celtnieku ielā 1, Jēkabpilī.

Informācijai: Jēkabpils pilsētas domes deputāti 26.martā pieņēma lēmumu piešķirt pabalstu 30 eiro apmērā pārtikas preču iegādei 1.-9. klašu izglītojamajiem, kuri mācās Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un kuri ir deklarēti Jēkabpilī. Tāpat pabalsts 30 eiro apmērā tiks piešķirts pēc pieprasījuma Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 10. - 12.klases izglītojamajiem, kuri deklarēti Jēkabpilī un  kuri nāk no daudzbērnu,  trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm. 1.aprīļa sēdē apstiprināja lēmumu, ka  pabalsts pārtikas preču iegādei tiks piešķirts arī Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri neapmeklē izglītības iestādi. Pabalsta apmērs vienam bērnam ir 15,00 eiro mēnesī. Pabalstus piešķirs 2019./2020. mācību gadā vienā reizē par diviem mēnešiem: aprīli un maiju. Pabalsts tiks piešķirts kā dāvanu karte/kupons pārtikas preču iegādei tirdzniecības vietā, ar kuru Jēkabpils pilsētas pašvaldība vai Jēkabpils sociālais dienests būs noslēdzis līgumu. Dāvanu karte/kupons būs izpērkams līdz 2020. gada 31. maijam.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa