Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina darbā arhitektu un būvvaldes būvinspektoru

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina darbā arhitektu un būvvaldes būvinspektoru

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina darbā arhitektu un būvvaldes būvinspektoru.

Vairāk par amatu konkursiem meklē te:

https://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/amatu-konkursi