Pirmsskolas izglītības iestādes no 18.maija nodrošinās piecgadīgo un sešgadīgo bērnu klātienes apmācību un dežūrgrupu darbību

Pirmsskolas izglītības iestādes no 18.maija nodrošinās piecgadīgo un sešgadīgo bērnu klātienes apmācību un dežūrgrupu darbību

8.maijā Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis izdevis rīkojumu par grozījumiem 17.03.2020. rīkojumā Nr. 23/D “Par darba organizāciju ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā”.

Rīkojums nosaka, ka Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādēm “Kāpēcītis”, “Zvaniņš”, “Zvaigznīte”, “Bērziņš”, “Auseklītis” no 18.05.2020. jānodrošina piecgadīgo un sešgadīgo bērnu klātienes apmācības un dežūrgrupu darbību, lai nodrošinātu pirmskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu.

Detalizētāka informācija par to kādā veidā notiks bērnu apmācības nodrošināšana, tiks publiskota tiklīdz Ministru kabinets būs publiskojis precīzu formulējumu, kas reglamentē pirmsskolas iestāžu darbības ierobežojumus.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa