Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

No 18.maija uz laiku Jēkabpilī atsāks piemērot braukšanas maksas atvieglojumus Jēkabpils pilsētas nozīmes maršruta autobusos 1.-12. klases audzēkņiem

No 18.maija uz laiku Jēkabpilī atsāks piemērot braukšanas maksas atvieglojumus Jēkabpils pilsētas nozīmes maršruta autobusos 1.-12. klases audzēkņiem

No šī gada 18. maija līdz šī gada 31.maijam Jēkabpils pilsētā atsāks piemērot braukšanas maksas atvieglojumus Jēkabpils pilsētas nozīmes maršruta autobusos pirmās līdz divpadsmitās klases Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (deklarēti Jēkabpils pilsētas pašvaldībā un līdz 24 gadu vecumam) un Krustpils pamatskolas izglītojamajiem.
Attiecīgu rīkojumu š.g. 15.maijā izdevis Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis. Rīkojums izdots, ņemot vērā veiktos grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” par dažādu ierobežojumu atvieglošanu, kā arī mācību gada noslēgumu izglītības iestādēs un ar to saistītos pasākumus (kā piemēram, grāmatu nodošana, konsultācijas un gatavošanās eksāmeniem). Periods līdz 31.05.2020. noteikts saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 08.08.2019. lēmumu Nr.343 “Par braukšanas maksu un atvieglojumu piešķiršanu Jēkabpils pilsētas nozīmes maršruta autobusos”. Paredzēts, ka 21.05.2020. Jēkabpils pilsētas domes sēdē tiks izskatīts lēmuma projekts, kas paredz noteikt, ka 12.klases audzēkņiem atvieglojums būs spēkā līdz mācību gada beigām – 07.07.2020.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa