Jēkabpils — labo pārmaiņu pilsēta!

Veic atkārtotus urbumus Neretas ielas posmā no tilta līdz gājēju pārejai

Veic atkārtotus urbumus Neretas ielas posmā no tilta līdz gājēju pārejai

Šodien, 18.maijā rekonstruētās Neretas ielas posmā no tilta līdz gājēju pārejai, kas aprīkota ar luksoforu, veica  atkārtotus urbumus asfalta segumā.

Piedaloties Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājam Aivaram Krapam, SIA “Ošukalns” atbildīgajiem speciālistiem, būvuzraugam Jurim Birkavam un masu mediju pārstāvjiem, objektā tika veikti 2 urbumi. Urbumus veica uzņēmums SIA "Ošukalns".

Objektā domes priekšsēdētājs A. Kraps komentēja notiekošo: ”Jēkabpils pilsētas pašvaldībā saņemta Centrālā finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) vēstule, kurā lūgts veikt atkārtotus asfalta apakškārtas un saistes kārtas pārbaudi, saskaņā ar noslēgtā līguma tehniskās specifikācijas prasībām, no rekonstruētās Neretas ielas posma pie tilta līdz gājēju pārejai, kā arī iesniegt paraugu rezultātus/pārskatus aģentūrai. Paraugu rezultāti būs zināmi tuvākajā laikā."

Aprīļa beigās CFLA vēstulē lūdza pašvaldību iesniegt abu Neretas ielas posmu visu izbūvēto asfaltbetona kārtu izturību pret paliekošajām deformācijām (turpmāk - WTSair) testēšanas rezultātus/pārskatus. Izskatot vēstulei pievienoto kvalitātes novērtējuma ziņojumu, konstatēts, ka ir iesniegti posma “Neretas ielas pārbūve no Zaļās ielas līdz pilsētas robežai” visu asfaltbetona kārtu WTSair testēšanas pārskatu rezultāti un tie ir atbilstoši būvprojekta prasībām. Otra rekonstruētā autoceļa posma “Neretas ielas pārbūve no rekonstruētās Neretas ielas posma pie tilta līdz gājēju pārejai, kas aprīkota ar luksoforu” WTSair pārbaude veikta tikai virskārtai, savukārt apakškārtas un saistes kārtas WTSair testēšana minētajam posmam nav veikta. Tāpēc šodien šī prasītā pārbaude mediju klātbūtnē tika veikta .

Informācija par projektu:
Projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta pilsētas transporta infrastruktūras sasaiste TEN – T tīklā paaugstinot galveno ielu caurlaides spējas un saīsinot nepieciešamo pārvietošanās laiku un uzlabojot dzīves vides kvalitāti pilsētas iedzīvotājiem.
Projekta ietvaros plānots veikt ielu posmu pārbūvi šādās Jēkabpils pilsētas tranzīta ielās:
•    Neretas ielas pārbūve divos posmos (1.posms: no tilta līdz krustojumam ar Ledus ielu, 2.posms: no krustojuma ar Zaļo ielu līdz pilsētas robežai) aptuveni 1149m garumā,
•    Kļavu ielas satiksmes pārvada pārbūve;
•    Brīvības ielas pārbūve no krustojuma ar Blaumaņa ielu līdz krustojumam ar Dolomīta ielu aptuveni 1566 m garumā;
•    Dolomīta ielas pārbūve 1 679 m garumā;

Objekta pārbūve veikta Kohēzijas Fonda finansētā projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa