Jēkabpils pilsētas un kaimiņu novadu vadītāji vēlas tikt uzklausīti Koalīcijas partiju sadarbības padomes sēdē

Jēkabpils pilsētas un kaimiņu novadu vadītāji vēlas tikt uzklausīti Koalīcijas partiju sadarbības padomes sēdē

20.maijā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā notika Jēkabpils pilsētas, Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu domju priekšsēdētāju tikšanās, kurā tika pārrunāts jautājums par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotās Administratīvi teritoriālās reformas gaitu.

Tikšanās ietvaros tika nolemts sagatavot vēstuli Ministru prezidentam A. K. Kariņam, kurā aicina uzklausīt pašvaldību vadītājus Koalīcijas partiju sadarbības padomes sēdē pirms likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” izskatīšanas Saeimā.

Pašvaldību vadītāji vēlas izteikt savu viedokli par jaunveidojamā Jēkabpils novada izveidi, kas paredz apvienot Jēkabpils pilsētu ar Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadiem.

Atgādinām, ka 2020.gada 7.maijā Jēkabpils pilsētas dome apstiprināja lēmumu Nr.212 Par viedokli par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”. Tas paredz, ka īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, Jēkabpils pilsēta vēlas palikt esošajās administratīvās teritorijas robežās ar valsts nozīmes pilsētas statusu.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto: Kaspars Siliņš