Pieņem lēmumu par pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju

Pieņem lēmumu par pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju

21.maija Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju šajā laikā. Jēkabpils pilsētas dome nolēma atļaut obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei  pirmsskolas izglītības iestādēs “Kāpēcītis”, “Zvaniņš”, “Zvaigznīte”, “Bērziņš”, “Auseklītis” no 18.05.2020. Pirmsskolas izglītības iestādēm “Kāpēcītis”, “Zvaniņš”, “Zvaigznīte”, “Bērziņš”, “Auseklītis”  nodrošināt mācības attālināti obligātajā izglītības vecumā esošajiem bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi. Pirmsskolas izglītības iestādēm “Kāpēcītis”, “Zvaniņš”, “Zvaigznīte”, “Bērziņš”, “Auseklītis” nodrošināt dežūrgrupu darbu, ņemot vērā bērnu apmeklējumu.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa