Atsākas nodarbības Jēkabpils Sporta skolā

Atsākas nodarbības Jēkabpils Sporta skolā

Ir pienācis jūnijs, kad Jēkabpils Sporta skolas audzēkņi atkal sāks apmeklēt treniņnodarbības, kas pēc ilgstošās dīkstāves tika īpaši nepacietīgi gaidītas. Kā mēdz teikt- aiz katra ļaunuma ir kas labs, tāpēc arī mums bija patiess prieks dzirdēt audzēkņu nepacietīgos jautājumus par nodarbību atsākšanos un redzēt viņos šo sportisko nepacietību sākt kustēties, lai atgūtu fizisko formu. Treniņi klātienē notiks visas vasaras garumā attiecīgās sporta bāzēs, ievērojot noteikumus un konkrētos ierobežojumus. Visu interesējošo informāciju var uzzināt, sazinoties ar treneriem, kuru kontakti pieejami mājaslapā. No 9.jūnija gaidāma jauna informācija ārkārtas situācijas sakarā- ticam, ka tā dos papildus atvieglojumus, kas nāks par labu produktīvam treniņprocesam. Šobrīd ir svarīgi nekļūt pārgalvīgiem, ievērot noteikumus un izturēties atbildīgi pret apkārtējiem, lai drošā situācija sporta pasaulē attaisnotos un ļautu pēc iespējas ātrāk atkal organizēt sacensības, kas ir tik nepieciešamas sportiskā nemiera attīstībai un sevis pierādīšanai. Sports iemāca nepadoties!

Ilona Žurila, Jēkabpils Sporta skolas izglītības metodiķe