Ievērosim sabiedrisko kārtību !

Ievērosim sabiedrisko kārtību !

Jēkabpils pilsētvidē bieži tiek izvietoti dažādi svētku noformējumi. Tie padara pilsētu skaistāku un patīkamu iedzīvotājiem. Arī pirms Valsts svētkiem-4.maija tika izvietoti dekorējumi. Diemžēl šī gada 4.maijā plkst. 17:30 Jēkabpilī tika konstatēts Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīto valsts svētku noformējuma – dekorējumu (dekoratīvo valsts karodziņu) bojāšanas fakts.
Pateicoties Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas operatīvai darbībai un video kameru savlaicīgam monitoringam, tika noskaidrotas vainīgās personas, kas bija 13 līdz 15 gadus veci jaunieši. Tika uzsākta administratīvā lietvedība, veiktas pārrunas ar jauniešiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.
Vainīgās personas tika sauktas pie atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.panta “Sīkais huligānisms”, uzliekot naudas sodu. 
Jēkabpils PPP atgādina, ka Jēkabpils pilsētā 24 h/diennaktī tiek veikta video novērošana, kā arī patrulēšana, tāpēc aicinām ievērot sabiedrisko kārtību un noteikumus!

Inga Ostrovska
Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks
Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija