Veic asfaltbetona paraugu urbšanu Zīlānu ielas posmā no Rīgas līdz Ventas ielai

Veic asfaltbetona paraugu urbšanu Zīlānu ielas posmā no Rīgas līdz Ventas ielai

Trešdien, 3.jūnijā, SIA “Ošukalns” aicināja Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāju Aivaru Krapu un pašvaldības atbildīgos speciālistus, kā arī mediju pārstāvjus piedalīties asfaltbetona paraugu urbšanas procesā Zīlānu ielas posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai.

Paraugi tika ņemti divās vietās. Vienu noteica balstoties uz Ceļu specifikācijas “Metodiskajiem norādījumiem urbto asfaltbetona paraugu noņemšanai”. “Noteikumi paredz paraugu sēriju ņemt katrā ieklātās joslas kilometrā, atbilstošās vietas noteikšanai izmantojot nejaušo skaitļu tabulu, kas sakrīt ar paraugu ņemšanas dienas datumu", skaidroja SIA “Ošukalns” prokūrists Jānis Hauka. Otru paraugu ņemšanas vietu izvēlējās mediju pārstāvji.

Porainības noteikšanai katrā vietā tika veikti četri urbumi – divus no tiem SIA “Ošukalns” nodos testēšanai sertificētā laboratorijā, pārējie tika nodoti pasūtītājam – Jēkabpils pilsētas pašvaldībai. Tāpat tika paņemti paraugi riteņu sliežu testa veikšanai.

A.Kraps uzsvēra, ka ""SIA “Ošukalns” aicinājums piedalīties šajā procesā ļauj ne tikai ekonomēt pašvaldības līdzekļus paraugu ņemšanai, bet arī padara procesu caurskatāmu. Viens paraugu komplekts ir nodots arī pašvaldības rīcībā, gadījumam, ja rodas vajadzība pārliecināties par būvuzņēmēja izvēlētās laboratorijas veikto testu rezultātu precizitāti. Bet ceru, ka tas nebūs nepieciešams.”

Paraugu ņemšanā piedalījās arī projekta atbildīgais būvuzraugs Juris Birkavs no SIA “K-RDB”, kas veica procesa fiksēšanu un paņemto paraugu plombēšanu.

Plānots, ka nākošajā nedēļā tiks veikta asfaltbetona paraugu noņemšana arī Zīlānu ielas posmā aiz dzelzceļa pārbrauktuves, kur šonedēļ tika ieklāta pēdējā asfalta seguma kārta.  Objekta nodošana ekspluatācija paredzēta jūlijā.

Zīlānu ielas pārbūve tiek veikta projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu”.

Projekts  paredz pārbūvi šādās Jēkabpils pilsētas tranzīta ielās:

  • Neretas ielas pārbūve divos posmos (1.posms: no tilta līdz krustojumam ar Ledus ielu, 2.posms: no krustojuma ar Zaļo ielu līdz pilsētas robežai);
  • Kļavu ielas satiksmes pārvada pārbūve;
  • Brīvības ielas pārbūve no krustojuma ar Blaumaņa ielu līdz krustojumam ar Dolomīta ielu;
  • Dolomīta ielas pārbūve;
  • Zīlānu ielas pārbūve (Autoceļa A12 posms) 890 m garumā, posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai, kā arī posmā no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai;

Projekts tiks īstenots līdz 2021.gada 26. februārim. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 8 232 545 EUR, no kuriem 5 031 494 EUR ir paredzētais Kohēzijas Fonda finansējums, 331 810 EUR Kohēzijas Fonda rezerve, 221 978 EUR ir Valsts budžeta dotācija un 1 056 298 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums, projekta neattiecināmās izmaksas ir 1 590 965 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa