Tiks papildināti zivju resursi Radžu ūdenskrātuvē

Tiks papildināti zivju resursi Radžu ūdenskrātuvē

Šogad Zivju fonda atbalstu ir guvuši divi iesniegtie Jēkabpils pilsētas pašvaldības projekti. Ar piešķirto Zivju fonda līdzfinansējumu tiks papildināti zivju resursi Radžu ūdenskrātuvē, ielaižot tajā 11500 vienvasaras līdaku mazuļus svarā līdz 80 gramiem. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 4830,00, no tām EUR 3864,00 Zivju fonda līdzfinansējums projekta aktivitātei.

Lai no maluzvejniekiem nosargātu zivju krājumus Daugavā Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, pie Daugavas tilta tiks uzstādīta grozāmā IP kamera, kas ļaus kontrolēt makšķerēšanas noteikumu ievērošanu. Kontroli par makšķerēšanas noteikumu ievērošanu saskaņā ar noslēgto līgumu veic  Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās aizsardzības dienesta darbinieki.

Projekta kopējās izmaksas EUR 7247,90 no tām EUR  5713,01 Zivju fonda līdzfinansējums. Abu projektu realizācija paredzēta līdz 31.10.2020.

Anita Truksne
Saimniecības vadītājs
Komunālās saimniecības nodaļa