Pašvaldības nedēļas plāns 8.06-14.06.

Pašvaldības nedēļas plāns 8.06-14.06.

9.jūnijā
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā domes priekšsēdētājs Aivars Kraps tiksies ar Jēkabpils reģionālas slimnīcas vadību, Nacionālā Veselības dienesta Līgumpartneru departamenta direktori Daigu Vulfu un ģimenes ārstiem, lai pārrunātu jauno ģimenes ārstu piesaisti reģionam un ārstu noslodzi.

plkst. 11:00 Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps kopā ar SIA “RERE VIDE”  pārstāvjiem un atbildīgajiem speciālistiem apsekos Viestura ielas būvdarbu gaitu. Darbi notiek projektā “Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai”.

10. jūnijā
Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps tiksies ar  Latvijas Basketbola savienības prezidentu Raimondu Vējoni, lai pārrunātu basketbola attīstību Jēkabpilī.

11. jūnijā
plkst. 10.00 klātienē Brīvības ielā 120 norisināsies pašvaldības Finanšu komiteja

13.jūnijā
Jēkabpils pilsētas pašvaldības darba laiks no 8:30-14:00

14.jūnijs 
Jēkabpilī 14.jūnija parkā domes vadība noliks ziedus, godinot  komunistiskā genocīda upuru piemiņu

No 1.jūnija līdz 30.jūnijam
Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt projektus konkursam atbilstoši nolikumam “Par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”. Projektus NVO iesniedz pašvaldībai, sūtot elektroniski uz e-pastu pasts@jekabpils.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā, vai iesniedzot Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī. Ar pilnu nolikuma tekstu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv, sadaļā Pašvaldība, Dokumenti, Nolikumi.

Jēkabpils Vēstures muzeja info
Līdz 31. augustam Krustpils pils Marmora zālē apskatāma gleznu izstāde „Jēkabpils mākslinieka acīm”. Ieejas maksa - 0,30 / 0,50 EUR

Līdz 31. decembrim Krustpils pils Izstāžu zālē apskatāma Latvijas simtgadei veltīta izstāde “100 iemesli lepoties ar Jēkabpili”. Ieejas maksa - 0,30 / 0,50 EUR

Līdz 31. oktobrim Krustpils pils Vārtu tornī skatāmas izstādes "Latgales artilērijas pulkam 100", "Mēs atgriezāmies", "Latvijas Tautas fronte". Ieejas maksa tornī - 0,80 / 1,00 EUR

Vairāk informācijas www.jekabpilsmuzejs.lv
Vairāk par pašvaldības aktualitātēm skatīt: www.jekabpils.lv

Informāciju apkopojusi un sagatavojusi:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa