Veic asfaltbetona paraugu urbšanu Zīlānu ielas posmā no Slimnīcas līdz Ķieģeļu ielai

Veic asfaltbetona paraugu urbšanu Zīlānu ielas posmā no Slimnīcas līdz Ķieģeļu ielai

Šodien, 19.jūnijā, SIA “Ošukalns” aicināja Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāju Aivaru Krapu un pašvaldības atbildīgos speciālistus, kā arī mediju pārstāvjus piedalīties asfaltbetona paraugu urbšanas procesā Zīlānu ielas posmā no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai.

3.jūnijā tika veikti piermie urbumi šajā proejktā Zīlānu ielas posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai. Savukārt  šodien asfaltbetona paraugu urbšanu veica nākamajā Zīlānu ielas posmā - no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai. Paraugu urbšana notika, lai noteiktu porainības un riteņu sliežu testus.

Paraugu ņemšanas vieta tika izvēla, balstoties uz Ceļu specifikācijas “Metodiskajiem norādījumiem urbto asfaltbetona paraugu noņemšanai”. Porainības noteikšanai tika veikti četri urbumi, savukārt  divi paraugi tika paņemti, lai noteiktu riteņu sliežu testu.

Objekta nodošana ekspluatācija paredzēta jūlijā.

Zīlānu ielas pārbūve tiek veikta projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu”.

Projekts  paredz pārbūvi šādās Jēkabpils pilsētas tranzīta ielās:
Neretas ielas pārbūve divos posmos (1.posms: no tilta līdz krustojumam ar Ledus ielu, 2.posms: no krustojuma ar Zaļo ielu līdz pilsētas robežai);
Kļavu ielas satiksmes pārvada pārbūve;
Brīvības ielas pārbūve no krustojuma ar Blaumaņa ielu līdz krustojumam ar Dolomīta ielu;
Dolomīta ielas pārbūve;
Zīlānu ielas pārbūve (Autoceļa A12 posms) 890 m garumā, posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai, kā arī posmā no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai;
Projekts tiks īstenots līdz 2021.gada 26. februārim. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 8 232 545 EUR, no kuriem 5 031 494 EUR ir paredzētais Kohēzijas Fonda finansējums, 331 810 EUR Kohēzijas Fonda rezerve, 221 978 EUR ir Valsts budžeta dotācija un 1 056 298 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums, projekta neattiecināmās izmaksas ir 1 590 965 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa