Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā apstiprināti divi projekti

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā apstiprināti divi projekti

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros apstiprināti divi Jēkabpils pilsētas pašvaldības iesniegtie projekta pieteikumi: “Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide” un “Droša vide skolēniem un pedagogiem – pamats kvalitatīvai izglītībai”.

Projekts LLI-477 “Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide”.
Projekts attīstīs izziņas tūrismu Zemgales un Utenas reģionos, izmantojot “Strūves ģeodēziskā loka” punktus - unikālu XIX gadsimta tehnoloģisko struktūru, kas palīdzēja  noteikt precīzu pasaules lielumu un formu un ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Projekta mērķis ir uzlabot Strūves ģeodēzisko loka punktu tūrisma infrastruktūru Latvijā un Lietuvā, lai kultūras mantojums būtu pieejams un pievilcīgs iekļaušanai pārrobežu un starptautiskā tūrisma maršrutos. Zinātnisko sasniegumu vēsture tiks izstāstīta modernā un interaktīvā veidā.
Projektā tiks pilnveidota trīs Strūves ģeodēziskā loka punktu – Jēkabpils (LV), Daborkalns (LV), Storiai (LT) infrastruktūra, tiks veidota interaktīva izstāde, kā arī filma.  
Jēkabpils pilsētā plānots rekonstruēt un labiekārtot Oskara Kalpaka laukumu un Strūves parku. Jēkabpils pašvaldība šajā projektā ir vadošais partneris.

Projekta kopējā indikatīvā summa ir EUR 850 509.69, Jēkabpils pilsētas pašvaldības indikatīvā daļa sastāda EUR 251 372.66, no kuras ERAF finansējums (85%) – EUR 213 666.76, Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (15%) – EUR 37 705.90.

Projekts LLI-506 “Droša vide skolēniem un pedagogiem – pamats kvalitatīvai izglītībai”.
Projekta mērķis ir nodrošināt drošu ceļu un drošu vidi izglītības iestādēs skolēniem un pedagogiem, uzlabot izpratni un iemaņas par satiksmes drošības jautājumiem, apgūt iemaņas vardarbīgu un konflikta situāciju risināšanai, uzlabot drošību interneta vidē, nodrošināt skolēniem un pedagogiem drošu un draudzīgu vidi, kas rosina izaugsmi un radošu attīstību projekta teritorijā Jēkabpilī (LV), Iecavā (LV), Jonišķos (LT) un Pakruoja (LT).
Projekta ietvaros plānots Jēkabpils pamatskolas Rīgas ielā 200, Jēkabpilī, un tās teritorijas drošības uzlabošana – ārējo un iekšējo novērošanas kameru uzstādīšana, žoga ierīkošana u.c. aktivitātes. Projekta kopējā indikatīvā summa ir EUR 480 000.00, Jēkabpils pilsētas pašvaldības indikatīvā daļa sastāda EUR 90 002.34, no kuras ERAF finansējums (85%) – EUR 76 501.98, Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (15%) – EUR 13 500.36.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Signe Bērziņa
Attīstības un investīciju nodaļas 
projektu vadītāja