Aicina informēt par lielgabarīta atkritumu izmešanas gadījumiem

Aicina informēt par lielgabarīta atkritumu izmešanas gadījumiem

SIA “JK Namu pārvaldē” bieži vēršas iedzīvotāji ar sūdzībām, ka pie viņu daudzdzīvokļu māju atkritumu konteineriem tiek atstāti lielgabarīta atkritumi, tādējādi uzliekot viņiem lieku finansiālo slogu. Lai negodprātīgu cilvēku rīcība nepaliktu nesodīta, aicinām pašus iedzīvotājus būt vērīgiem un piefiksēt gadījumus, kad kāds „pa kluso” atbrīvojas no atkritumiem.

Atgādinām, ka būvgružus, mēbeles, automašīnu riepas un citus lielgabarīta atkritumus nedrīkst izmest, kur pagadās: vai tas būtu tālāk no acīm kaut kur meža vai piemājas apkārtne. Tāpat tos nedrīkst izmest atkritumu konteineros un pie tiem. Turklāt nav svarīgi, vai lielgabarīta atkritumus pie konteineriem noliek jūsu mājas iedzīvotājs vai kāds no malas, jāmaksā būs tik un tā visai mājai, kurai ir piesaistīts atkritumu laukums. Tāpēc ir svarīgi nebūt vienaldzīgiem un sekot līdzi tam, kas notiek jūsu atkritumu laukumos, jo tas, cik bieži un kādi atkritumi tajos tiek nogādāti, tiešā veidā ietekmē jūsu rēķinus. Fotogrāfijas un safilmētie videomateriāli var palīdzēt „sadzīt pēdas” tiem, kuri slepus un uz citu rēķina atbrīvojas no atkritumiem.

Par redzēto vai piefiksēto pārkāpumu aicinām ziņot Jēkabpils pašvaldības policijai, zvanot 652 83888. 

Lielgabarīta atkritumus var nodot par maksu Jēkabpilī, šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1. Cenrādis pieejams SIA „Jēkabpils pakalpojumi” mājaslapā www.jekpak.lv. Ja lielgabarīta atkritumus klients pats nogādā uz šķirošanas laukumu, tad par to jāmaksā 151,07 eiro/t ar PVN.  Ja šos atkritumus savāc apsaimniekotājs (SIA „Jēkabpils pakalpojumi”), jāmaksā 215,50 eiro/t ar PVN, tīri būvgruži (betons, ķieģeļi, grants) – 44,69 eiro/t ar PVN, jaukti būvniecības atkritumi (ģipškartons, flīzes utt.) – 151,07 eiro/t ar PVN, vieglo un smago automašīnu, kā arī citas riepas – 129,47 eiro/t ar PVN. Bez maksas tiek pieņemts stikla iepakojums un logu stikls, plastmasa, papīrs, parka un dārza atkritumi, apģērbs, spuldzes un neizjauktas elektropreces. Paredzēts, ka priekšdienās tiks sniegta iespēja šķirot arī sadzīvē radušos bioloģiski noārdāmos atkritumus, taču pagaidām tā tiek nodrošināta tikai šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1. Visus interesējošos jautājumus var noskaidrot mājaslapā www.jekpak.lv vai zvanot SIA „Jēkabpils pakalpojumi” atkritumu apsaimniekošanas speciālistei pa tālruni 652 37660, kurai var pieteikt gan lielgabarīta atkritumu izvešanu (organizē nākamajā dienā no pulksten 8.00 līdz 17.00), gan arī nepieciešamības gadījumā konteineru lielgabarīta atkritumiem.

Atkritumu novietošana ārpus konteineriem, tāpat kā izmešana mežā un citviet, ir administratīvi sodāma rīcība. Sods fiziskām personām ir no 70 līdz 1000 eiro, juridiskām – no 280 līdz 2100 eiro. Gan fiziskām, gan juridiskām personām var konfiscēt arī pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus.

Lai sakopta un tīra būtu ne tikai māju apkārtne, bet arī dzīvokļi un koplietošanas telpas, iedzīvotājiem, izrādot iniciatīvu, ir iespēja organizēt talku. Namu pārvaldē var pasūtīt konteineru, kurā samest nevajadzīgās mantas, kas gadu gaitā sakrājušās, piemēram, veicot remontus vai mainot mēbeles. Izmaksas uz māju ir aptuveni 150 eiro, kas tiek segtas no uzkrājumu fonda. Ja ir vēlme mantu savākšanu uzticēt Namu pārvaldes speciālistiem, jāņem vērā, ka klāt vēl nāk izmaksas par viņu darbu un transportu.

Tikai kopā mēs varam sakārtot savu vidi, tāpēc mudinām būt vērīgiem un aktīviem!

Iveta Skolniece,
SIA JK Namu pārvalde sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: SIA JK Namu pārvalde