Veikti daudzdzīvokļu mājas ieejas zonas remontdarbi Meža ielā 10.

Veikti daudzdzīvokļu mājas ieejas zonas remontdarbi Meža ielā 10.

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka jūnijā tika veikti labiekārtošanas darbi daudzdzīvokļu mājas teritorijā Meža ielā 10, Jēkabpilī.

Labiekārtošanas darbu ietvaros objektā tika veikta daudzdzīvokļu ēkas galvenās ieejas pārbūve: nolietotā betona lieveņa konstrukciju demontāža, un to vietā izbūvēta jauna bruģakmens ietve.  Uzstādītas arī lietus ūdens novadīšanas teknes un veikti apzaļumošanas darbi objektam piegulošajā teritorijā.  Lai atvieglotu daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem iekļūšanu ēkā ar ratiņiem, tika izveidota lēzena uzbrauktuve.

Darbi tika veikti pēc ‘’SIA JK Namu pārvalde’’ pasūtījuma, un uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciāliste skaidro: Darbi notika, izmantojot mājas uzkrājumus un vadoties pēc dzīvokļu īpašnieku vēlmēm, kuri līdz ar to ieguvuši sakārtotu vidi, kurā strādāt, atpūsties un dzīvot. Mēs atzinīgi vērtējam mājas iedzīvotāju vēlmi dzīvot sakārtotā vidē, tāpēc aicinām viņus lemt, ko remontēt un kā uzturēt savu māju.”

Objekts kopējās izmaksas: 5342.09 EUR ar PVN.

Informāciju sagatavoja:
Santa Kūlīte
SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
Sabiedrisko attiecību speciāliste