3.jūlijā notiks Ārkārtas domes sēde

3.jūlijā notiks Ārkārtas domes sēde

3.jūlijā plkst.9.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā notiks Jēkabpils pilsētas ārkārtas domes sēde. Darba kārtība:                                           
1.   Nr.315 "Par grozījumiem vērtēšanas komisijās".
2.   Nr.316 "Par grozījumiem nolikumā".
3.   Nr.317 "Par grozījumu Jēkabpils pilsētas domes 03.07.2017. lēmumā Nr.226 “Par nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu”".
4.   Nr.318 "Par interešu izglītības programmas licences izsniegšanu SIA “TAVA nometne”".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs                     Aivars Kraps

Ormane 65207322