Aicinām noskatīties klasiskās mūzikas koncertu  “Vakars pilī”

Aicinām noskatīties klasiskās mūzikas koncertu  “Vakars pilī”

22 jūlijā plkst. 21.30 Vidusdaugavas televīzijā aicinām noskatīties klasiskās mūzikas koncertu “Vakars pilī”. Koncerta atkārtojumus varēs noskatīties 23.jūlijā 8:30 un 20:30, savukārt 24.jūlijā 7:30.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps 15.jūlija vakarā uz pilsētas 350. dibināšanas gadadienai veltītu svinīgo pieņemšanu un klasiskās mūzikas koncertu “Vakars pilī” aicināja Jēkabpils Goda pilsoņus, Valsts apbalvojumu saņēmējus, bijušos Jēkabpils domes priekšsēdētājus, bijušos un esošos domes deputātus, draudžu mācītājus un priesterus, uzņēmējus un sadarbības partnerus, kā arī kaimiņu novadu vadītājus.

“Vakars pilī” bija Jēkabpils solistu dāvana pilsētai tās jubilejā, kurā pirmo reizi viņi tika apvienoti vienotā koncertprogrammā.  Koncerta idejas autori un īstenotāji  – Uldis Urtāns, Anita Cinkmane, Inese Berķe.

Koncertā uzstājās Krista Fadejeva, Marta Urtāne, Jana Kazanauska, Diāna Krēgere, Laura Purena, Alīna Aleksejeva, Baiba Renerte un Dižbrāļi – Eduards Kuzmovs, Mārtiņš Kalējs, Jānis Urtāns, Jānis Purens, Renārs Tomašickis, Valts Urtāns. Koncertmeistars – Jāzepa Vītola Latvijas Valsts mūzikas akadēmijas koncertmeistars Edgars Tomševics.

Pēc koncerta A.Kraps sveica nominācijas “Gada jēkabpilietis” ieguvēju – Jēkabpils Vēstures muzeja direktori Inesi Berķi.  I.Berķei apbalvojums tika piešķirts par ieguldījumu Krustpils pils un Jēkabpils Vēstures muzeja attīstībā un renovācijā.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa