Krustpils kultūras nama vadītāja amatā apstiprināta Inta Ūbele

Krustpils kultūras nama vadītāja amatā apstiprināta Inta Ūbele

20.jūlijā notika pretendenta izvērtēšana Jēkabpils Kultūras pārvaldes izsludinātajā Jēkabpils Kultūras pārvaldes iekšējā konkursā uz Krustpils kultūras nama vadītāja amatu, kur konkursam pieteicās viens kandidāts – līdzšinējā Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktore Inta Ūbele. Apkopojot pretendenta izvērtēšanas rezultātus, kā arī uzklausot pretendenta redzējumu par darbu Krustpils kultūras nama vadītāja amatā un līdzšinējo darba pieredzi kultūras jomā, tika nolemts apstiprināt Krustpils kultūras nama vadītāja amatam Intu Ūbeli, kura līdz šim desmit gadus strādāja Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktora amatā, kā arī daudzus gadus vada Jēkabpils Tautas teātri. I. Ūbele uzsāks pildīt Krustpils kultūras nama vadītāja amata pienākumus š.g. augustā, pēc viņas atbrīvošanas no Jēkabpils kultūras pārvaldes direktores amata.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa