Projektā arī Koknesē apmeklētājiem tiek  piedāvāta jauna ekspozīcija

Projektā arī Koknesē apmeklētājiem tiek  piedāvāta jauna ekspozīcija

Šī gada 1.jūlijā Koknesē uz kārtējo vadības un kontroles darba grupas sēdi pulcējās projekta Nr.5.5.1.0/17/I/005 "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" partneri. Šī projekta ietvaros ir atjaunoti 3 unikāli kultūras pieminekļi – Krustpils pils, Kokneses pilsdrupas un Ogres sanatorija. Atjaunotajos kultūras pieminekļos ir izveidoti 7 jauni tūrisma pakalpojumi.

Sanāksmē no Jēkabpils pilsētas pašvaldības puses piedalījās Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola, Attīstības un investīciju nodaļas projektu vadītāja Inese Vītola, no Kokneses novada pašvaldības puses Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla, Projektu vadītāja Ieva Rusiņa un Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Anita Šmite, Ogres novada pašvaldību pārstāvēja Infrastruktūras veicināšanas nodaļas galvenais speciālists pielāgošanas klimata pārmaiņām jautājumos Edgars Pārpucis.

Pēc sanāksmes tās dalībnieki iepazinās ar iekārtoto stilizēto Moku kambari, kas ierīkots,  īstenojot projektu Nr.5.5.1.0/17/I/005 "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā". Ikviens šeit parādītais moku rīks liek novērtēt laiku, kurā pašlaik dzīvojam – esam brīvi, netiekam sodīti par sīkiem, vainas nepierādītiem pārkāpumiem. Bet tālajos viduslaikos spīdzināšana un nāves sods bijusi pavisam ikdienišķa parādība. Moku kambarī aplūkojams moku krēsls, stiepšanas galds, važas, ķēdes un būris. Mūsdienu cilvēkam ātrajā ikdienas skrējienā šī vieta liek apstāties, izrauties no modernās dzīves priekšrocībām un aizdomāties, ka daudzu šausmu spēļu elementi un norises viduslaikos bija dzīves realitāte.

Ielūkoties Moku kambarī iespējams katru dienu pilsdrupu apmeklētāju paviljona darba laikā, bet izzinoša un atraktīva ekskursiju programma Moku kambarī pieejama ar iepriekšēju pieteikumu. Sīkāka informācija par piedāvātajiem pakalpojumiem un ekskursijām pieejama Kokneses tūrisma informācijas centrā vai mājas lapā www.visitkoknese.lv.  

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Daugavas krasta pašvaldību nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu – Krustpils pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju "Ogre", attīstot esošās funkcijas, piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos.

Projekta kopējās izmaksas ir 3 911 342,78 euro, t.sk. attiecināmās izmaksas ir 1 764 705,89 euro, no tām 85% jeb  1499 999,99 euro ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 66 176,44 euro, pašvaldību līdzfinansējums 198 529,46 euro.

Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada 6.aprīlis līdz 2020.gada 30. septembris.

Inese Vītola
Projekta vadītājs
Attīstības un investīciju nodaļa
Jēkabpils pilsētas pašvaldība