Pašvaldības nedēļas plāns 27.07.- 02.08.

Pašvaldības nedēļas plāns 27.07.- 02.08.

27.jūlijā
plkst. 15.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks NVO projektu izvērtēšanas darba grupas sēde;

30.jūlijā
plkst.9.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde;

plkst.10.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Attīstības un tautsaimniecības komitejas sēde.

plkst.13.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, notiks Domes sēde.

31.jūlijā
plkst.13.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā,  Brīvības ielā 120 notiks Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēde;

plkst. 11:00 Krustpils pilī notiks Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam projekta "Starptautiska tūrisma maršruta "Strūves ģeodēziskais loks" izveide atklāšanas pasākums, kurā piedalīsies Jēkabpils pilsētas domes vadība, projektā iesaistītie speciālisti, kā arī projekta partneri no Salas novada pašvaldības un Anīkšču (Lietuva) Reģionālā parka administrācijas. Pasākuma laikā tiks parakstīts savstarpējs Partnerības līgums, kā arī pārrunāta projekta turpmākā gaita. Viesiem tiks izrādīta Krustpils pils ekspozīcija, kā arī ap plkst. 14:30 plānots apmeklēt Vilhelma Strūves parku, Brīvības ielā.

Kultūras notikumi

29. jūlijā plkst. 19.00  Muzikālajā balkoniņā pie Krustpils kultūras nama uzstāsies muzikālas meitenes no Jēkabpils – duets “Megija un Sandra”. Pasākums bez ieejas maksas.

No 29. līdz 31. jūlijam, ik vakaru plkst. 20.00 Jēkabpils Tautas namā tiks demonstrēta režisora Kellija Esberija animācijas filma “Neglītās lellītes”. Brīnumains un krāsains piedzīvojumu stāsts par lellītēm, kas neatbilst pierastajiem standartiem. Filmas garums: 1h 27 min. Žanrs: animācija, piedzīvojumu filma. Filma latviešu valodā. Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē, Kino Placī. Vietu skaits ierobežots!

No 29. līdz 31. jūlijam plkst. 22.30 Kino Placī tiks demonstrēta filma “Peldi vai grimsti”. Lieliski franču aktieri, smalks humors un īsts dzīves stāsts. Filmas garums: 2 h 2 min. Žanrs: komēdija, drāma. Filma franču, angļu, norvēģu valodā ar subtitriem latviešu valodā. Vecuma ierobežojums: 16+ . Biļetes Jēkabpils Tautas nama kasē, Kino Placī. Vietu skaits ierobežots!

30. jūlijā laikā no plkst. 15.00 – 17.00 Jēkabpils vēstures muzeja Brīvdabas nodaļā Sēļu sēta folkloras kopa “Rati” un tautas lietišķās mākslas studija “Saulgrieži” aicina uz Annas dienas jeb Saimnieču dienas svinēšanu. Atnāc, paklausies tradicionālās mūzikas skaņās, aplūko TLMS “Saulgrieži” radošos veikumus kā arī ielūkojies Jēkabpils vēstures muzeja Brīvdabas nodaļas ekspozīcijās! Uz tikšanos Sēļu sētā! Ieejas maksa Sēļu sētā:1,50eur (pieaugušajiem), 1eur (skolēniem, studentiem, pensionāriem).

30. jūlijā plkst. 17.00. Jēkabpils pilsētas bibliotēka aicina uz “Jēkaba vakaru”. Šoreiz kopīgā pastaigā veltīsim laiku ar Jēkabpils uniātiem saistītu vietu apskatei. Viens no zināmākajiem objektiem ir Uniātu jeb Dievmātes Patvēruma (Pokrova) baznīca. Pulcēšanās pie Jēkabpils pilsētas bibliotēkas. Pēc pastaigas vēstures maģistrs, diakons Valdis Francisks Plenne pastāstīs par savu pētījumu “Uniāti (grieķu katoļi) Latvijas teritorijā 17.-19. gadsimtā” un interesantiem notikumiem uniātu baznīcas vēsturē, kas veidoja Latvijas konfesionālo un kultūrvēsturisko vidi.

Jēkabpils Vēstures muzejs

Līdz 31.08. Krustpils pils Marmora zālē apskatāma gleznu izstāde „Jēkabpils mākslinieka acīm”.

Līdz 28.08. Jēkabpils Vēstures muzeja brīvdabas nodaļā "Sēļu sēta" skatāma  TLMS “Ausma” izstāde “Mūsu lini”.

27.jūlijā
Jēkabpils vēstures muzeja Brīvdabas nodaļā Sēļu sēta  notiks kroņu meistardarbnīca ar  kroņu meistari Brigitu Strodi. 

Vairāk par pašvaldības aktualitātēm skatīt: www.jekabpils.lv

Par citiem plānotajiem pasākumiem vairāk lasiet :

Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājas lapā: www.jkp.lv;
Jēkabpils Sporta centrs mājas lapā: www.jekabpilssc.lv;
Jēkabpils Vēstures muzeja mājas lapā: www.jekabpilsmuzejs.lv.

Informāciju apkopojusi un sagatavojusi:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa