Vairāku Viesītes, Nameja un Viestura ielas namu iedzīvotājus aicina nobalsot par mikrorajona labiekārtošanu

Vairāku Viesītes, Nameja un Viestura ielas namu iedzīvotājus aicina nobalsot par mikrorajona labiekārtošanu

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus būt aktīviem, uzrunāt citus dzīvokļu īpašniekus un,  aizpildot SIA JK Namu pārvalde anketu, pieņemt lēmumu par labiekārtošanas darbiem dzīvojamo māju Nameja ielā 14, Nameja ielā 16, Nameja ielā 18, Viesītes ielā 39, Viesītes ielā 41 un Viestura ielā 41, Jēkabpilī, piesaistītajās teritorijās.

Iedzīvotājiem pieņemot pozitīvu lēmumu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība 100% apmērā apmaksā projekta izmaksas un 80% apmērā līdzfinansē būvdarbu izmaksas. Tādējādi pašvaldība piedāvā iespēju ar savu līdzdalību sakārtot mikrorajona infrastruktūru un celt īpašuma vērtību,  nemainot ikmēneša maksājumu apmēru.

Dzīvokļu īpašnieku aptaujas no 10. līdz 24.novembrim organizē SIA JK Namu pārvalde.  Balsot var tikai dzīvokļa īpašnieks vai tā pilnvarotā persona.

Bez dzīvokļa īpašnieka pilnvaras aptaujas anketas nav derīgas (pilnvaras veidlapas paraugus var lejupielādēt mājas lapā jknp.lv vai saņemt iepriekš zvanot 65235906, rakstot uz e-pastu info@jknp.lv )

Līdz šim dzīvokļu īpašnieku aktivitāte ir bijusi zema, jo aptaujas (neskaitot Jēkabpils pilsētas pašvaldības, kā dzīvokļu īpašnieka) ir iesnieguši:

  • Nameja ielā 14: 14 no 90 dzīvokļu īpašumiem;
  • Nameja ielā 16: 13 no 90 dzīvokļu īpašumiem;
  • Nameja ielā 18: 15 no 98 dzīvokļu īpašumiem;
  • Viesītes ielā 39: 16 no 70 dzīvokļu īpašumiem;
  • Viesītes ielā 41: 16 no 90 dzīvokļu īpašumiem;
  • Viestura ielā 41: 7 no 70 dzīvokļu īpašumiem.

Vēršam uzmanību, ka Jūsu lēmums būs noteicošais,  vai labiekārtošanas darbi tiks veikti.

Labiekārtošanu var veikt tikai tad, ja katrā no 6 (sešām) mājām ir saņemts  pozitīvs 2/3 (divu trešdaļu) vai 67% dzīvokļu īpašnieku balsojums.

INFORMĀCIJAI:

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus, ka ar Jēkabpils pilsētas domes 2020.gada 24.septembra lēmumu Nr.429 “Par saistošo noteikumu apstiprināšanu”, un ar 2020.gada 22.oktobra lēmumu Nr.459 “Par saistošo noteikumu apstiprināšanu”  ir pieņemti saistošie noteikumi par Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus izvērtēt iespēju un dzīvot sakārtotā vidē, lemjot par dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, atbilstoši pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem.

Sīkāku informāciju iespējams iegūt pie katras dzīvojamās mājas apsaimniekotāja.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Pašvaldības īpašumu nodaļa