Joprojām spēkā rīkojums par aizliegumu atrasties uz Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās esošajām ūdenstilpēm

Joprojām spēkā rīkojums par aizliegumu atrasties uz Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās esošajām ūdenstilpēm

Pagājušā gada 10.decembrī Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis izdeva rīkojumu “Par aizliegumu atrasties uz Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās esošajām ūdenstilpēm”. Pamatojoties uz saistošo noteikumu Nr. 43 “Pašvaldības nolikums” 14.25 punktu, kā arī ņemot vērā meteoroloģiskās prognozes un laika apstākļus noteikts: no 2020. gada 10.decembra līdz ledus izkušanai aizliegts atrasties uz upes Daugava Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, no 2020.gada 10.decembra līdz ledus izkušanai aizliegts atrasties uz Pils dīķa, no 2020.gada 10.decembra līdz ledus izkušanai aizliegts atrasties uz Radžu ūdenskrātuves un Kena parka dīķa. Rīkojuma izpildi kontrolē Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa