Svarīga informācija no Jēkabpils pilsētas būvvaldes!

Svarīga informācija no Jēkabpils pilsētas būvvaldes!

Jēkabpils pilsētas būvvalde vērš iedzīvotāju uzmanību, ka saskaņā ar Būvniecības likumu līdz 2022.gada 1.oktobrim jānodod ēkas ekspluatācijā, vai arī jāsāk process no jauna, jo māju nevar celt mūžīgi – jāiekļaujas 8 gados. Jēkabpils pilsētas būvvalde vēlreiz atgādina, ka maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā ir 8 gadi. 2014. gada 1. oktobrī stājās spēkā jaunais Būvniecības likums, kas nosaka, ka būvdarbi ir jāpabeidz 8 gadu laikā. Līdz jaunā likuma pieņemšanai šāda norma nepastāvēja. Visām ēkām, kuru būvniecības darbi uzsākti pirms 2014. gada 1. oktobra, ir jābūt nodotām ekspluatācijā līdz 2022. gada 30. septembrim. Pretējā gadījumā pašvaldībai ir tiesības piemērot paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi trīs procentu apmērā. Kā arī būvniecības process, neiekļaujoties termiņā, būs uzsākams no jauna.

Jēkabpils pilsētas būvvalde