Jaunākie jaunumi

Augustā un septembrī tiešsaistē Zemgalē notiks mācības “Kultūras tūrisms un radošās industrijas”. Mācības organizē Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) un tajās aicina piedalīties reģiona kultūras un tūrisma nozares speciālistus, uzņēmējus un pakalpojumu sniedzējus.

Minētās mācības notiks, ieviešot Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.- 2020. gadam atbalstīto projektu ENI-LLB-1-108 “Nemateriālā kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā” (Rediscover the roots of regions). Projekta vadošais partneris ir Zemgales Plānošanas reģions, bet partneri – Neretas novada un Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Baltkrieviju pārstāv Polockas rajona izpildkomitejas Sporta un tūrisma departaments, bet Lietuvu – Viļņas rajona pašvaldības administrācija un Rokišķu Reģionālais muzejs.

Analoga satura mācībās, kas notiks 21. augustā un 18. septembrī, plānots sniegt jaunas zināšanas par radošo industriju izmantošanu kultūras tūrismā un to pienesumu vietējai ekonomikai, par radošu un dizaina domāšanu, inovatīviem risinājumiem kultūrtūrisma produktu izveidē, par cilvēka radošo un intelektuālo darbību, par dizaina domāšanas metodēm nemateriālās kultūras un tūrismā jomā. Mācības vadīs Ekonomikas un kultūras augstskolas Kultūras vadības un Izklaides un atpūtas industrijas vadības programmas vadītāja, docente Jeļena Budanceva, kā arī biedrības Ideju un inovāciju institūts valdes priekšsēdētāja, vairāku Rīgas augstskolu pasniedzēja Elīna Miķelsone. Tā kā mācības notiks tiešsaistē – ZOOM platformā, dalībniekiem līdz 17. augustam elektroniski jāveic iepriekšēja pieteikšanās (ŠEIT: https://ej.uz/regapmacibam), lai uz norādīto e-pastu saņemtu vajadzīgās saites koordinātas.

Līdztekus tam, ieviešot minēto projektu, partneri piecās valodās turpina trīs kopīgu, ar amatniecību, vietējo nemateriālo kultūras mantojumu un izcilu personību – novadnieku piemiņas vietām saistītu tūrisma maršrutu ceļveža gatavošanu, strādā pie jaunu ekspozīciju izveides vietējos muzejos un dažādu plenēru organizēšanas. Savukārt Neretas novada Mazzalvē ar projekta atbalstu pabeigta jaunas brīvdabas estrādes būvniecība un novada kultūras nama renovācija.

Projekta kopējais finansējums ir 1 031 590,97 eiro, tostarp Eiropas Savienības līdzfinansējums – 928 431, 87 eiro.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīgs Zemgales Plānošanas reģions un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Avots: zemgale.lv

Zemgalē notiks mācības – Kultūras tūrisms un radošās industrijas
13.Augusts, 2020
15624
No 15. līdz 31.augustam izmaiņas Mežaparka autobusa maršrutā
12.Augusts, 2020
15622
Aicina izmantot iespēju - piedalīties gremošanas sistēmas slimību profilakses pētījumā GISTAR 
12.Augusts, 2020
15599
29.augustā Jēkabpils Mežaparkā - Sporta svētki Jēkabpilī 2020
12.Augusts, 2020
15619
Aicina uz veloorientēšanās pasākumu Jēkabpilī
11.Augusts, 2020
15618
13.augustā notiks Finanšu komitejas sēde
11.Augusts, 2020
15616
Pabeigti būvdarbi skeitparka un āra trenažieru laukumā
11.Augusts, 2020
15614
Atjauno divvirzienu satiksmi A.Pormaļa ielas posmā
11.Augusts, 2020
15612