Apstiprina grozījumus Jēkabpils pilsētas budžetā

7.jūnija Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja grozījumus Jēkabpils pilsētas domes budžetā 2018.gadam. Deputāti apstiprināja Jēkabpils pilsētas 2018.gada pamatbudžetu: šādā apjomā: ieņēmumi 29 106 486 eiro; izdevumi 33 659 604 eiro; aizņēmumu saņemšana  kopsummā 5 705 186 eiro; aizņēmumu atmaksa kopsummā 2 529 695 eiro; līdzdalību komersantu pašu kapitālā 218 000 eiro; līdzekļu atlikums uz 01.01.2018.g. 1 595 627 eiro; līdzekļu atlikums uz 01.01.2019.g. 0 eiro.” Deputāti apstiprināja Jēkabpils pilsētas 2018.gada speciālo budžetu (neietverot ziedojumus un dāvinājumus): ieņēmumi 580 329 eiro; izdevumi 510 321 eiro; aizņēmumu atmaksa kopsummā 109 607 eiro; atlikums  uz 01.01.2018.g. 39 599 eiro; atlikums  uz 01.01.2019.g. 0 eiro. Sadaļā “Sabiedriskā kārtība un drošība” pie papildus izdevumiem deputāti apstiprināja 27740,00 eiro pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai. Finansējums paredzēts arī kompensācijai par SIA "Jēkabpils autobusu parks" ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto zaudējumu segšanai par 2017.gadu 55857 eiro. Papildus Zemgales ielas atjaunošanai 91 653 eiro (tajā skaitā no Valsts kases aizņēmuma 68740 eiro), kā arī  citiem mērķiem. Sadaļā “Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana” papildus finansējums piešķirts suņu apmācības, izstāžu, sporta un pastaigu laukuma ierīkošanai Neretas ielā 12000 eiro; papildus finansējums tirdzniecības galdu ar nojumēm  uzstādīšanai Rīgas ielā 103B 10000 eiro. Papildus finansējums daudzgadīgo lakstaugu un kokaugu dobju labiekārtošanai Kurzemes - Rīgas ielas aplī 23385 eiro;  izsalušo daudzgadīgo stādījumu atjaunošanai Neretas-Vienības ielas krustojumā 5000 eiro; Jēkabpils Sv.Miķeļa luterāņu baznīcas Brīvības ielā 125 izgaismošanai 10000 eiro. Sadaļā “Atpūta, kultūra un reliģija” papildus finansējums piešķirts sporta kluba JĒKABPILS LŪŠI atbalstam un ilgtspējīgai attīstībai - 9000 eiro; savukārt Izglītības sadaļā finansējums piešķirts pedagogu zemākās darba algas likmes paaugstināšanai- 26900 eiro;  Jēkabpils Mūzikas skolas 1.stāva koridora remontam - 5500 eiro.  Finansējums budžeta grozījumos piešķirts arī citiem mērķiem pilsētas attīstībai.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

 

 

Pašvaldības nedēļas plāns 25.06.-01.07.
25.Jūnijs, 2018
11280
Aicina veikt mamogrāfijas izmeklējumu!
25.Jūnijs, 2018
11279
Apmeklē OPERAS DIENAS Jēkabpilī!
25.Jūnijs, 2018
11278
Sporta notikumu apskats 25.06.2018.
25.Jūnijs, 2018
11277
Pašvaldības Latvijai simtgadē dāvina īpaši apgleznotu ģerboņu sienu
25.Jūnijs, 2018
11276
Rīgas zoodārza lūšu ģimenei pieaugums
25.Jūnijs, 2018
11274
Lai lustīgi svētki!
22.Jūnijs, 2018
11272
Turpmāk Attīstības un tautsaimniecības komiteju vadīs Aivars Kraps
21.Jūnijs, 2018
11270