Domes priekšsēdētājs R.Ragainis pateicas Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju dalībniekiem no Jēkabpils

Vēlos izteikt vislielāko pateicību visiem, kas nesa Jēkabpils vārdu XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. Dziesmu un deju svētki ir tautas izcilākais kultūras meistardarbs, kas izturējis laika pārbaudi. Tie ir kļuvuši par nacionālas un  starptautiskas nozīmes notikumu, kas sauc kopā un saliedē latviešus visā pasaulē, vieno dažādas paaudzes un tautības.

Liels paldies Jēkabpils pilsētas Kultūras pārvaldes kolektīvam par svētku dalībnieku koordinēšanu un modru uzmanīšanu!

Paldies visiem kolektīviem, kas nesa pilsētas vārdu piedaloties svētkos:

Jēkabpils Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Sadancis" (vadītāja Inese Lazdāne);
Krustpils kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Kreicburga" (vadītāja Aija Rūliete);
Krustpils kultūras nama senioru deju kolektīvs "Krustpilietis" (vadītājs Kārlis Krūmiņš);
Krustpils kultūras nama jauniešu deju kolektīvs "Delveri" (vadītāja Ingrīda Feldmane);
Jēkabpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra jauniešu deju kolektīvs “Delverēni”(vadītaja Ingrīda Feldmane);
Jēkabpils pilsētas Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs “Kauranieši” (vadītaja Ingrīda Feldmane);
Jēkabpils Tautas nama sieviešu koris "Unda" (vadītaja Sandra Bondare);
Krustpils kultūras nama senioru jauktais koris "Atvasara"(vadītaja Skaidrīte Pugača);
Krustpils kultūras nama jauktais koris "Noskaņa" (vadītaja Ilze Bērziņa);
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas jauniešu koris "Ritums"(vadītaja Sandra Bondare);
Krustpils kultūras nama folkloras kopa "Rati" (vadītaja Aīda Bikauniece);
Krustpils kultūras nama krievu vokālais ansamblis "Bariņa" (vadītaja Olena Agafanova);
Jēkabpils Tautas nama kapella "Kreicburgas ziķeri" (vadītājs Aivars Pugačs);
Krustpils kultūras nama pūtēju orķestris "Krustpils"(vadītājs Aleksandrs Piļščikovs);
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris "Vitamīns"(vadītājs Harijs Zdanovskis);
Jēkabpils baltkrievu biedrības «Spatkanne» ansamblis «Zaviruha» (vadītāja Olga Pranoviča);
Jēkabpils krievu biedrības «Rodņik» vokālais ansamblis (vadītāja Diāna Rodionova);
Jēkabpils poļu biedrības «Rodacy» folkloras kopa «Zgoda» (vadītāja Iveta Bērziņa);
Jēkabpils ukariņu biedrības «JAVIR» ansamblis (vadītājs Aleksandrs Ļubenko);
Jēkabpils krievu biedrības «Rodņik» deju kolektīvs (vadītāja Diāna Rodionova);
Jēkabpils poļu biedrības «Rodacy» deju kopa «Rosa» (vadītaja Maija Vilka).

Īpašu paldies vēlamies teikt tiem, bez kuru palīdzības pilsētas pārstāvniecība svētkos nebūtu iespējama:

Zemessardzes 56.nodrošinājuma bataljonam un zemessargiem: Aivars Vucāns, Lauris Sirmonts,Emins Mamedovs,Raivis Eināts,Gunārs Grāvītis,Ulvis Vanags,Normunds Dzenis;
Mediķiem, kas visu nedēļu rūpējās par dalībnieku veselību: Jevgēnijai Kuzmai un Dmitrijam Gricenko;
Jēkabpils Agrobiznesa Koledžai, kas palīdzēja ar gultām un matračiem;
Kolibri AD - Mana Aptieka, kas palīdzēja ar medikamentiem;
Māksliniecei Sandai Mālniecei – par skaisto Jēkabpils noformējumu svētku gājienā un koncertos;
Žaks-2 un tehnoloģei Ilga Strapcānei – par dalībnieku ēdināšanas nodrošināšanu;
Rīgas 60. vidusskolai - par silto uzņemšanu un sapratni Direktores vietniecei saimnieciskos jautājumos - Valentīnai Kačalovai;
Jēkabpils Autobusu parka kolektīvam un atsaucīgajiem, saprotošajiem šoferiem: Sergejs Petrovs, Edgars Priekulis, Roberts Kurmis, Ilmārs Kivlenieks, Māris Resnis, Andrejs Blakunovs, Linda Grigorjeva, Jānis Maceikevičs, Aleksands Maštalirs, Modris Medveckis, Aivars Pauniņš, Antons Kivlenieks, Valērijs Stolbunovs, Jānis Lazdiņš, Aivars Skutelis, Jānis Kotāns, Virgīnijs Pečauskis, Māris Resnis, Māris Smans, Dzintars Daudzvārds

Paldies ikvienam, kas palīdzēja Jēkabpils vārdam izskanēt šajos svētkos!

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs 
Raivis Ragainis

29.augustā notiks Tiesībsarga izbraukuma seminārs izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem
21.Augusts, 2018
11593
Tirgotājus aicina pieteikties dalībai Miķeldienas gadatirgū
21.Augusts, 2018
11592
Valsts policijas mācībās “Nemieri 2018” Valmierā un Jēkabpilī trenēs reaģēšanas spēju valsts apdraudējuma gadījumā
21.Augusts, 2018
11590
30.septembrī aicinām uz tradicionālo Miķeļdienas gadatirgu Jēkabpilī!
21.Augusts, 2018
11588
Pašvaldības nedēļas plāns 20.08.-26.08.
20.Augusts, 2018
11585
Jēkabpiliešiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt psihologa vadītu atbalsta grupu
20.Augusts, 2018
11579
Valsts policijas mācībās “Nemieri 2018” Valmierā un Jēkabpilī trenēs reaģēšanas spēju valsts apdraudējuma gadījumā
20.Augusts, 2018
11526
Jēkabpilī aicina uz vingrošanas nodarbībām “Esi aktīvs– nāc un vingro!”
20.Augusts, 2018
11578